Študijná technológia

 

L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje predmety v škole, ale nikto ich nenaučí, čo je to štúdium, na aké prekážky môžu naraziť a ako ich majú prekonať.

Aké sú hlavné prejavy študijných prekážok

• Študent stráca záujem o predmet a štúdium všeobecne
• Nedostatok porozumenia tomu, čo sa učí.
• Pocit prázdna a hlúposti.
• Naštudovanie teórie, ale neschopnosť použiť naučené informácie v praxi.
• Zabúdanie toho, čo sa učil.
• Neposlušnosť a problémy s disciplínou.
• Zanechanie štúdia.

Čo je to študijná technológia?

Študijná technológia priamo oslovuje tieto prejavy. Nie je to študijná pomôcka, memorovacia technika alebo rýchločítanie.

Študijná technológia ako prvá poskytuje študentovi nástroje ako študovať a plne porozumieť akémukoľvek predmetu. Nie je to mechanické učenie, ale skutočné porozumenie materiálu a schopnosť použiť to, čo sa človek naučil, v praxi.

Študijná technológia nie je zložitá a nie je ťažké sa ju naučiť. Tento nový prístup k učeniu dnes už používajú tisícky ľudí po celom svete.

Študijná technológia je oceňovaná predovšetkým pre svoju jednoduchosť a efektívnosť.

METÓDY JV

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...
1 | 2 >>

PREKLADY - ČLÁNKY

Preklad – náročné cvičenie pre mozog

   "Európskym jazykom je preklad." (Umberto Eco)   Prekladatelia pracujú s písaným textom na rozdiel od tlmočníkov, ktorí používajú hovorené slovo. Profesionálni prekladatelia prekladajú z cudzieho jazyka do svojho materinského, aby výsledný text znel čo najprirodzenejšie a...

SÚŤAŽ MLADÍ PREKLADATELIA - JUVENES TRANSLATORES

  Súťaž Mladí prekladatelia - Juvenes Translatores vznikla so zámerom podporiť štúdium jazykov a prekladanie.  Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Zároveň umožňuje ľahší pohyb po európskych krajinách, či už kvôli štúdiu alebo...

Ako si vybrať prekladateľa - Zákazník verzus prekladateľ

  Potrebujete preklad a máte záujem o kvalitu?   Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale prvým krokom k dosiahnutiu kvalitného prekladu je vzájomná spolupráca s prekladateľom (alebo prekladateľskou agentúrou), to znamená aj Váš vklad – a nielen finančný.   Čo môžete urobiť Vy ako zákazník...

Prekladateľ verzus prekladateľská agentúra

  Jednoznačná odpoveď je ťažká. Závisí od toho, čo potrebujete, kedy to potrebujete atď.. Porovnajte si výhody i nevýhody prekladateľa a prekladateľskej agentúry a rozhodnite sa podľa svojej potreby.   Prekladateľská agentúra   Na trhu sa môžete stretnúť v podstate...

Kvalitný prekladateľ a prekladateľská agentúra

  Certifikát kvality   Certifikáty kvality ISO bývajú zákazníkmi často preceňované. Môžu byť v istej miere pomôckou pri výbere poskytovateľa prekladu, avšak mali by ste vedieť, že súčasné normy hodnotia skôr spôsob výberu prekladateľov a kvalitu administratívy a nie samotný produkt =...

Čo je CAT?

  Nebojte sa, takto napísané to vyzerá ako mačka po anglicky, ale k týraniu zvierat určite nedochádza :-). CAT znamená počítačovú podporu prekladu. Ide o dômyselné počítačové aplikácie, ktoré v priebehu prekladu vytvárajú databázu zdrojových viet a ich prekladu (prekladovú pamäť) a ak sa v...

Zmluva o vypracovaní prekladu - vzor

    DODÁVATEĽ Meno a priezvisko / Firma: .......................................................................... Adresa: ..................................................................................................... Telefón: ......................................................

Kódy jazykov EU krajín ( ISO 639-1)

    Source language title English title ISO code български* Bulgarian ...