Termíny - Convocatorias de exámenes DIE

ina, Brno

 

Skúšky je možné zorganizovať pri počte 5 a viac kandidátov aj v Banskej Bystrici a Košiciach.

 

2018 / 2019

Termín Mesto Uzávierka prihlášok
26. 10.  Nitra 01. 10.
07. 12. Nitra 10. 11.
07. 02. Nitra 11. 01.
22. 03. Nitra 22. 02.
10. 05. Nitra 12. 04. 
14. 06. Nitra 17. 05.

 

V jednom termíne je možné vykonať:

  • jednu úroveň písomnej formy skušky (napr. B1), ďalšiu úroveň písomnej skúšky je možné vykonať v inom termíne

  • jednu úroveň ústnej skúšky (napr. B2), ďalšiu úroveň ústnej skúšky je možné vykonať v inom termíne

  • ak chcete v jednom termíne vykonať obe formy skúšky = písomnú aj ústnu, môžu byť na rovnakej alebo odlišnej úrovni (napr. obe na C1, alebo ak ste lepší v hovorenej forme a slabší v písomnej, môžete ústnu skúšku vykonať na úrovni B2 a písomnú formu na úrovni B1) . 

Za jeden termín sa považujú všetky dni a časy s rovnakým termínom uzávierky prihlášok (napr. 02. 03. o 10:00 a 03. 03. o 10:00 sú jeden termín s uzávierkou prihlášok 15. 02..)   

Poplatky za skúšky je potrebné uhradiť pred skúškou.

Pošlite prihlášku, počkajte si na potvrdenie jej prijatia a až potom uhraďte poplatok.

Poplatky za skúšky nie je možné vrátiť. Skúšku je možné preložiť na iný termín. 

Nemeňte formát prihlášky (ponechajte Word = .doc).

Prihlášku vyplňte a odošlite na:  jazykove(zavináč)gmail.com (vytlačenú prihlášku následne prinesiete priamo na skúšky), alebo prihlášku po vyplnení vytlačte a pošlite na adresu: IALF, o.z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, heslo "DIE". 

Prijatie a zaevidovanie prihlášky potvrdzujeme e-mailom.

 

 Prihláška akr. centrum IALF / Ficha de inscripción - stiahnuť  

 

POPLATKY / TARIFAS D.I.E. en EUR

NIVEL FORMA ORAL FORMA ESCRITA
Elemental - grado 1 31,25  
Elemental - grado 2 (A1) 31,25 27,50
     
Básico - grado 3 33,75  
Básico - grado 4 (A2) 33,75 30
     
Intermedio - grado 5  41,25  
Intermedio - grado 6 (B1) 41,25 35
     
Avanzado - grado 7 46,25  
Avanzado - grado 8 (B2) 46,25 40
     
Superior - grado 9 (C1) 52,50 46,25
Dominio - grado 10 (C2) 58,75 51,25
     
Especializados 62,50 56,25

 

V Nitre sa skúšky konajú v centre na pešej zóne. V Žiline v Kraj. knižnici.

 

Neboli nájdené žiadne záznamy.