TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

 

TestDaF je štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku.

Je vhodným dokladom o jazykových znalostiach pre:

  1. študentov, ktorí chcú nastúpiť štúdium v Nemecku, alebo ktorí začali štúdium vo svojej krajine a chcú ďalej študovať v Nemecku
  2. vedcov, ktorí sa chcú zúčastniť pobytu na nemeckej univerzite
  3. všetkých, ktorí musia preukázať znalosti nemeckého jazyka 

 

Test má štyri časti:                

  • Leseverstehen (čítanie) – 60 min.
  • Hőrverstehen (počúvanie) – 40 min.
  • Schriftlicher Ausdruck (písomný prejav) – 60 min.
  • Mündlicher Ausdruck (ústny prejav) – 30 min.

Výsledky získané v jednotlivých častiach sú rozdelené do troch úrovní (TDN3, TDN 4 a TDN 5). Študent je oprávnený na štúdium na nemeckej univerzite iba vtedy, ak dosiahol úroveň TDN 5 vo všetkých štyroch častiach. Test je možné opakovať bez obmedzenia.

Orientačná cena: 90 – 110 Eur

Platnosť: 2 roky od dátumu vystavenia

Bližšie informácie o teste, termíny, prihlášky a modelové testy získate tu (v nemčine).

Ďalšie skúšky z nemčiny: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) a Goethe Institut