The Business Language Testing Service

 

The Business Language Testing Service (BULATS) je jazyková služba určená predovšetkým pre firmy a organizácie, ktoré potrebujú spoľahlivý systém na zistenie jazykových schopností svojich zamestnancov. Testovanie si však môže objednať aj jednotlivec, uchádzač o zamestnanie, ktorý potvrdenie o výsledku testovania môže využiť pri hľadaní práce.

Test má štyri formy. Každá z nich môže byť vykonaná samostatne.

  1. Computer test - cca 60 minút
  2. Standard test – písomnou formou, 110 minút
  3. Speaking/Hovorenie - interview a prezentácia, 12 minút
  4. Writing/Písanie – dve formy business písania ako napr. list alebo správa, 45 minút

Na testovanie sa používa jeden typ testu nezávisle od jazykovej úrovne, ktorú majú Vaši zamestnanci.

 

ALTE Levels

CEFR

 BULATS scores

 

Level Description

Cambridge ESOL

Level 5

C2

 90 – 100

Upper Advanced

CPE

Level 4

C1

 75 – 89

Advanced

CAE, BEC Higher

Level 3

B2

 60 – 74

Upper
Intermediate

FCE, BEC Vantage

Level 2

B1

 40 – 59

Intermediate

PET, BEC Preliminary

Level 1

A2

 20 – 39

Elementary

KET

Level 0

A1

  0 - 19

Beginner

-

 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages

ALTE – The Association of Language Testers in Europe – je združenie inštitúcií v rámci Európy, z ktorých každé produkuje skúšky a certifikáty pre študentov jazykov. Každý člen zabezpečuje skúšanie jazyka, ktorý je materinským jazykom v jeho krajine.Koncept ALTE bol pôvodne vytvorený univerzitami v Cambridge a Salamanke v roku 1989 a na prvom stretnutí v roku 1990 bolo osem zakladajúcich členov. Odvtedy počet členov vzrástol na 31 reprezentujúcich 26 európskych jazykov.

Viac informácií o BULATS nájdete tu (v angličtine).

BULATS

BULATS - Tipy na učebnice

  SELF-STUDY   Achieve BULATS - Russell Whitehead, Mark Harrison: Book with Audio CD and Answer Key (Heinle ELT)   Success with BULATS - Nick Brieger: Book with Audio CD, Demo CD-ROM (Summertown Publishing)   WITH TEACHER   Business Benchmark Pre-Intermediate to...

The Business Language Testing Service

  The Business Language Testing Service (BULATS) je jazyková služba určená predovšetkým pre firmy a organizácie, ktoré potrebujú spoľahlivý systém na zistenie jazykových schopností svojich zamestnancov. Testovanie si však môže objednať aj jednotlivec, uchádzač o zamestnanie, ktorý potvrdenie o...

BEC (The Business English Certificates)

O BEC

  BEC (The Business English Certificates) sú medzinárodne uznávané skúšky, ktoré dokazujú Vaše schopnosti z business angličtiny. Je to ideálna skúška pre všetkých, ktorí sa pripravujú na kariéru v biznise.  Kedy a kde? marec, jún, december Kde? V Bratislave a Banskej Bystrici Cena: P...