Učenie sa jazykov - zrakovo znevýhodnení dospelí

  

Jazykové schopnosti patria k základným schopnostiam, ktoré by každý občan európskych spoločenstiev mal mať možnosť získavať a dopĺňať si počas celého svojho života.

Ovládanie viacerých jazykov poskytuje širšie možnosti zamestnania, umožňuje komunikovať s ľuďmi, využívať a podieľať sa na tvorbe kultúrnych hodnôt a je podmienkou efektívnej mobility v rámci Európskej únie. To rovnako platí aj pre dospelých nevidiacich a slabozrakých ľudí, pre ktorých je prístupnosť jazykového vzdelávania veľmi obmedzená.

Vývoj v oblasti jazykového vzdelávania dospelých sa prakticky nezaoberá úlohou a obmedzeniami zrakového vnímania pri výučbe jazykov. Existujúce kurzy, výučbové postupy a učebné pomôcky sú prevažne vizuálne orientované. Používajú sa videozáznamy, obrázky, grafické úpravy, chýbajú dokumenty v Braillovom písme (písmo pre nevidiacich, ktoré čítajú hmatom).

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi vytvorila projekt Jazykové vzdelávanie nevidiacich a slabozrakých dospelých v Európe zameraný na zisťovanie, ako čo najefektívnejšie učiť jazyky dospelé osoby so zrakovým postihnutím.

 

Ciele projektu:


  • vytvorenie priestoru na uvažovanie o tejto problematike, ktorá je centrom záujmu v procese sociálneho a profesionálneho začleňovania sa do spoločnosti dospelých osôb so zrakovým postihnutím
  • výmena skúseností a šírenie praxe, porovnávanie metód a možností prispôsobenia sa potrebám nevidiacich a slabozrakých ľudí 

 

Výsledky projektu nájdete v správe o jazykovom vzdelávaní zrakovo znevýhodnených dospelých:

 

Zdroj článku: unss.sk.  

 

EDL Nitra & SLOVAKIA

Európsky deň jazykov Language Chain 2015

  VÍŤAZOM LANGUAGE CHAIN 2015 SA STAL DREAM TEAM ZO ZŠ JÚLIE BILČÍKOVEJ, BUDKOVCE   Dream Team sa takisto stal aj víťazom Vášho hlasovania. V hlasovaní prišlo 1647 platných hlasov. Z nich 501 získal Dream Team.   Víťaznému tímu srdečne gratulujeme!   V hlasovaní...

Európsky deň jazykov Nitra V. a Slovakia 2014

  Výsledky hlasovania - uvádzame umiestnenie tímov na prvých troch miestach: 1. miesto - víťazom - "NAJ želiezkom" sa stal tím English Fans zo ZŠ R. Jašíka, Partizánske 2. miesto:  GSOH, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov + cena riaditeľa za spracovanie videa a angličtinu  3. miesto:...

Európsky deň jazykov Nitra IV. - 2013

  Termín podujatia: 27. 09. 2013   Európsky deň jazykov Nitra sa bude konať v Nitre a online kvízmi na tejto stránke. European Day of Languages Nitra will take place in Nitra and on this website .   CIELE: 1. Zapojiť sa do celoeurópskej siete aktivít pri príležitosti Európskeho dňa...

Európsky deň jazykov Nitra III. - 2012

  Európsky deň jazykov Nitra III. sa konal počas jazykovej výstavy Krajina jazykov. Čakali na vás: - rôzne informácie a prezentácie o jazykoch... - aktívne používanie jazykov v súťažiach a aktivitách   European Day of Languages Nitra III. took place at the...

Európsky deň jazykov Nitra II. - 2011

  Podujatie Európsky deň jazykov Nitra II. (European Day of Languages Nitra II.) sa konalo 16. septembra 2011 v Galérii MLYNY Nitra. Na podujatí sa mohli všetci návštevníci zapojiť do rôznych jazykových súťaží a hier, ktoré pre nich pripravili zúčastnené školy...

Európsky deň jazykov Nitra I. - 2010

  1. ROČNÍK -  24. SEPTEMBER 2010    CIELE: 1. Zapojenie sa do celoeurópskej siete aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a podpora stanovených všeobecných cieľov.  2. Mottom 1. ročníka EDJ NItra bol slogan Cudzí jazyk je môj kamoš so zámerom...