Učenie v hladine alfa

 

Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky.

Pri učení môžete sedieť pohodlne v kresle. Pomocou stimulačného programu na učenie sa cudzí jazyk učíte prirodzene, podobne ako materinský jazyk. Ako prvé počúvate, potom porozumiete a postupne začínate hovoriť.  

Účinky programu pretrvávajú aj po skončení stimulácie. Kratšie programy na učenie je možné využiť pri učení klasickým spôsobom. Dĺžka účinku stimulácie je približne dvoj až trojnásobok dĺžky trvania programu, čiže môžete pokračovať učením z knihy.

Pravá emocionálna hemisféra spracúva zmyslové vnemy, racionálna ľavá je zameraná na analýzu. Ak pracujú obe hemisféry rovnomerne, môžeme náš mozgový potenciál využiť naplno. Efektívna činnosť synapsií sa zjednodušene definuje ako učenie. Výkonnosť mozgu je závislá od kvality týchto nervových spojení. Stimulácia zlepšuje pamäť a schopnosti nervových buniek.  

Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky je potreba oddychu pri súčasnom životnom tempe veľmi dôležitá pre viac ako 50% opýtaných. Medzi najčastejšie spôsoby oddychu uviedli počúvanie hudby alebo krátke zdriemnutie. Pomocou audiovizuálnej stimulácie sa dostanete do uvoľneného stavu príjemným spôsobom a udržíte sa v ňom aj počas procesu učenia sa.

Telesné reakcie na audiovizuálne podnety už potvrdili dlhotrvajúce štúdie a klinické testy realizované renomovanými akademickými inštitúciami v Európe, Ázii a v USA.  

METÓDY JV

Alfa learning

  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...

Callanova metóda

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Genki English

  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki English je úžasný systém piesní, materiálov, učebných plánov...,...

Helen Doron

  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je „duchovným dieťaťom" britskej lingvistky a pedagogičky Helen Doron,...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Anketa

Vyskúšali ste už učenie sa so psychowalkmanom?

Áno a som veľmi spokojná/ý. (45)
42%

Ešte nie, ale plánujem to vyskúšať. (44)
41%

Áno, ale táto metóda mi nevyhovuje. (19)
18%

Celkový počet hlasov: 108