Učme sa cudzie jazyky

 

Každý sa môže naučiť cudzí jazyk.

Učiť sa cudzí jazyk je niečo, čo môže počas svojho života urobiť každý človek.

Nikdy nie ste pristarí na to, aby ste sa učili cudzí jazyk!

 

Učiť sa nový jazyk predstavuje vždy náročnú úlohu, avšak pri správnom prístupe je to zábavné a získate pritom nesmierny pocit uspokojenia. Získate praktickú znalosť, ktorá možno prispeje k tomu, že sa naučíte oceniť iné kultúry, že sa zlepšia vaše pracovné vyhliadky a že cestovanie sa pre vás stane prínosnejším. 

 

Spôsoby, ako sa učiť cudzí jazyk

 

Jazyk sa môžete naučiť viacerými spôsobmi. Toto sú len niektoré z nich:

 

Kurz pre samoukov

 

Môže zahŕňať CD–záznamy, videonahrávky alebo audiokazety, ako aj učebnice. Tento kurz absolvujete sám a súčasne ako napredujete, sám hodnotíte svoje pokroky. Takéto kurzy sú dostupné pre väčšinu jazykov v e-shopoch, kníhkupectvách a knižniciach. 

 

Televízia a rádio

 

Mnohé masmediálne spoločnosti ponúkajú jazykové kurzy v televízii alebo prostredníctvom rádia. 

 

Surfovanie po inernetových stránkach

 

Neustále narastá počet tých internetových stránok, ktoré ponúkajú kurzy cudzích jazykov.

 

Učte sa spolu s učiteľom

 

Vo väčšine európskych krajín existujú pre dospelých možnosti zúčastniť sa jazykových kurzov, pričom tieto sa poskytujú tak pre verejnosť ako aj jednotlivcom. Často prebieha výučba vo večerných hodinách. Ak sa budete učiť jazyk týmto spôsobom, budete mať priateľov, ktorí vás podporia a učiteľa, ktorý vás bude viesť. 

 

Učte sa v práci

 

Čoraz viac zamestnávateľov zisťuje, že ak má byť ich podnik úspešný, potom je nevyhnutné, aby jeho zamestnanci ovládali cudzie jazyky.

Mnohé spoločnosti ponúkajú jazykové kurzy zdarma alebo na ne prispievajú určitou finančnou čiastkou; prípadne uvoľnia pracovníkov zo zamestnania, aby sa mohli zúčastniť takéhoto jazykového kurzu. 

 

Jazykové kurzy v zahraničí

 

Mnohé jazykové školy a kultúrne inštitúcie organizujú kurzy v krajinách, kde sa hovorí jazykom, ktorý sa práve učíte. 

 

Tieto metódy môžete navzájom kombinovať.

 

Môžete použiť rôzne metódy v rôznom čase a podľa toho, akým štýlom sa učíte a v závislosti od toho:

  • kde žijete (napríklad, či niekde vo Vašom okolí prebieha nejaký jazykový kurz) 
  • koľko času máte k dispozícii 
  • o ktoré cudzie jazyky sa zaujímate 
  • čo vás motivuje k tomu, aby ste sa učili cudzí jazyk

 

Tipy  

 

Tým hlavným, čo potrebujete, ak sa chcete učiť cudzí jazyk, je:

  • zvedavosť: ak vás zaujíma jazyk ako taký, vrátane Vášho materského, stanete sa dobrým žiakom
  • želanie komunikovať: nevadí, že neporozumiete každé jednotlivé slovo, ktoré ste počuli či prečítali, a taktiež nevadia ani gramatické chyby, ktorých sa dopustíte. Podstatné je, že porozumiete jadru toho, čo chcú ľudia povedať a že oni zasa porozumejú vám.

 

Ak ste sa doposiaľ ešte nikdy neučili žiaden cudzí jazyk, nemajte obavy! Zvládne to každý!

Ak ste sa už niekedy učili nejaký cudzí jazyk, potom môžete využiť tieto skúsenosti a techniky pri výučbe nového cudzieho jazyka.  

 

Tempo, akým sa budete učiť cudzí jazyk, závisí od vás. Pomáha však, ak si viete na každý deň vyhradiť pravidelný čas, počas ktorého sa chcete venovať svojmu jazyku. Ak sa mu budete týždenne venovať napríklad 2 až 4 hodiny, môžete v krátkom čase vo svojom cudzom jazyku urobiť slušný pokrok.

Dôležité však je, aby ste boli trpezliví. Niektoré veci pochytíte veľmi rýchlo, avšak nie je možné zvládnuť jazyk za púhych pár týždňov!

Permanentne skúmajte, ako ste v jazyku pokročili. V mnohých kurzoch sú dnes zahrnuté aj testy, ktoré vám pomôžu zistiť, čo všetko ste sa naučili a na čo sa potrebujete zamerať.

Využívajte zdroje zo svojho okolia. Je mnoho vecí, ktoré vám môžu pomôcť upevniť to, čo ste sa naučili v kurze, napríklad ak čítate noviny, počúvate vysielanie zahraničnej rádiostanice alebo pozeráte filmy v pôvodnej jazykovej verzii.

Zistite si možnosti, ako by ste aspoň na pár dní mohli navštíviť krajinu, v ktorej sa hovorí rečou, ktorú sa práve učíte. Počas Vášho pobytu využite všetky možnosti a používajte tento cudzí jazyk.

Najdôležitejšie je uvedomiť si skutočnosť, že každý človek sa učí iným spôsobom. Takže skúste pristupovať k učeniu na základe niekoľkých rôznych prístupových metód a potom uvidíte, ktorá z nich je pre vás tá najvhodnejšia.

 

Podklad pre článok bol prevzaty z portalu Rady Europy.