Úryvok z odborného posudku GE

 

Výraz "genki" pochádza z japonského jazyka a znamená to zábavný, , plný života. Také by malo byť učenie sa nielen cudzieho jazyka, ale aj iných predmetov. Také, aby žiaci boli motivovaní, učili sa s radosťou a nadšením.

Myšlienky, nápady a metódy, ktoré sa používajú pri tomto spôsobe výučby sú určené nielen pre menšie alebo staršie deti základných škôl, ale aj pre predprimárne vzdelávanie. Je v ňom všetko, čo majú deti radi - pohyb, zábava, smiech, tanec, spev.

Ďalším cieľom tejto metódy je okrem výučby aj pomôcť učiteľovi, aby ušetril čas na prípravu vyučovacích hodín a mohol sa tak viac venovať tým, ktorí ho potrebujú - deťom. Autor vypracoval ku každej piesni metodický materiál pre učiteľa s presným postupom ako viesť hodinu a pre žiaka pracovné listy.

Pomocou piesní sa žiaci postupne naučia nielen každodenné výrazy, alenenásilnou formou si osvoja aj gramatické javy.

Deti sa učia to, čo naozaj potrebujú pre komunikáciu v reálnom živote zábavnou, hravou formou.

Kategória teenagerov je náročná na učenie, avšak touto metódou sa dosahujú aj pri tejto vekovej kategórii výborné výsledky - "Always keep teenagers busy" je heslom autora.

Genki prístup na učenie angličtiny pracuje na princípe zapojenia všetkých zmyslov učiaceho sa a zasahuje širokú škálu štýlov učenia. Deti sú zapojené vizuálne pomocou jednoduchej, ale účinnej grafiky v posluchovej/ústnej forme pomocou jednoduchých chants - piesní, a limitovanou postupne narastajúcou slovnou zásobou a kinesteticky cez pohyby a hry. Pretože všetky úlohy sú zostavené podobne ako hry, deti sú okamžite motivované a radi sa ihneď do hry zapoja.Úlohy sú splniteľné pre všetkých a žiaci získavajú pozitívny feedback počas celého procesu učenia.

GE Teacher´s Set so softvérom sa ľahko používa, je zostavený prehľadne a zrozumiteľne.

Genki English Techer´s Set spĺňa požiadavky stanovené Spoločným európskym referenčným rámcom pre ISCED 0, ISCED 1 a ISCED 2 a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

READ IN ENGLISH

3 Short

25.10.2013 18:59
  DID U KNOW...? In the English language, there is a new word created every 98 minutes or about 14.7 words per day! What counts as...

Multifunctional Story

15.12.2012 17:31
  Do you know anybody who does not like story telling? I don´t. Especially children. When you announce the class you are going to...

A Few Christmas Traditions

12.12.2012 18:37
  First decorated Christmas tree appeared in Germany in the 16th century. Evergreen trees symbolized strength because they lasted...

Did you know...?

07.11.2012 18:58
  The opposite sides of a dice cube always add up to seven? It is impossible to lick your elbow? (Try this!) A snail can sleep...

What is a palindrome?

07.11.2012 18:30
  Palindromes are words or phrases that read the same in both directions, e. g. EYE, or MADAM. Here are a few good ones: Don't...