Krátke vyhodnotenie celoslovenského finále Jazykového kvetu 2014

 

Celoslovenského finálového kola (9. máj 2014) sa zúčastnili jazykové jednotky z jednotlivých krajov v jazykoch angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina a slovenčina pre cudzincov. Vlastná tvorba bola zastúpená v angličtine, nemčine a ruštine.  

Podujatia sa zúčastnilo 665 ľudí.

V cene publika bolo odovzdaných 431 hlasov a víťazom sa stala scénka Snow White and the Seven Dwarfs zo SZŠ, Oravská cesta, Žilina.

V hodnotení strácali súťažiaci body hlavne za výslovnosť, slabšiu slovnú zásobu a náročnosť vzhľadom na dĺžku učenia sa jazyka a zameranie sa namiesto jazyka viac na nejazykovú zložku príspevkov.  

Viacerí súťažiaci počas priebehu súťaže od semifinále po SR finále na svojich príspevkoch pracovali a zlepšili sa. 

Rozhodovanie o výslednom umiestnení súťažiacich bolo v niektorých kategóriách jednoznačne, v iných naopak náročnejšie a to nielen kvôli rovnakej úrovni príspevkov, ale aj kvôli úrovni nezodpovedajúcej pre udelenie niektorého miesta, či značnému rozdielu medzi úrovňami jazyka pre jednotlivé miesta. Počas celej súťaže upozorňujeme súťažiacich, že získanie miest nie je automatické. Zámerom je zvyšovanie úrovne ovládania jazykov a preto sa miesta "nerozdávajú", ak príspevky nezodpovedajú tomu ktorému miestu. To však neznamená, že ak niekto nezíska umiestnenie na jednom ročníku, nemôže ho dosiahnuť na ďaľšom. 

Rovnako je dôležité uvedomiť si, že nestačí naučiť sa niečo naspamäť a len to predniesť. Porota sa zvykne v danom jazyku aj pýtať otázky a preto je dôležité vedieť v danom jazyku aj zareagovať.        

Podrobné informácie o ročníku 2014 nájdete tu.

European Day of Languages Slovakia - Európsky deň jazykov Slovakia 2014