NAJ jazyková škola Slovenska 2015?

NAJ JAZYKOVA SKOLA SLOVENSKA

September každoročne prináša jazykovú atmosféru nielen kvôli oslave Európskeho dňa jazykov, ale aj zápisom do jazykových kurzov. Ich množstvo je veľké a niekedy sa vo všetkcýh tých ponukách až môže človek "zamotať". 

Jazykovky rastú ako huby po daždi a na kvalitu sa často zabúda.

Ocenenie NAJ jazyková škola Slovenska je nielen akýmsi pomyselným zrkadlom pre jazykové školy, ale môže pomôcť aj záujemcom o jazykové kurzy a učenie sa jazykov.

Hlasovanie pre ročník 2015 prebiehalo od marca do 23. septembra. Nominované boli jazykové školy v každom kraji a výsledky sa zostavovali pre každý kraj samostatne (prvé tri miesta) a tiež v celoslovenskom meradle (prvé až tretie miesto).

Umiestnenie v ocenení je nielen odmenou pre jazykové školy za ich prácu, ale aj záväzkom do budúcnosti poskytovať to najlepšie pre svojich klientov.

Výsledky ročníka 2015 sú uverejnené tu.

NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR