Krajina jazykov - Language Land 2012

"Krajina jazykov - Language Land" - Prvá medzinárodná prezentačno-predajná jazyková výstavaTM je výstava pre jazykové školy a inštitúcie, prekladateľské agentúry, predajcov jazykových produktov, učiteľov jazykov, školy, študentov, fanúšikov jazykov a širokú verejnosť.

 

2012:

 

Kedy a kde?

 

7. a 8. september 2012, piatok 09:00 - 19:00, sobota 09:00 - 18:00 

Agrokomplex, Nitra

 

 

PRE VYSTAVOVATEĽOV 

 • možnosť prezentovať svoje kurzy, služby, produkty na tématicky zameranej výstave
 • nové kontakty a kontrakty
 • noví zákazníci, študenti, kolegovia... 
 • reklama v špecializovanom Katalógu výstavy
 • pre účastníkov prvého ročníka "Karta výhod"
 • a ...

 

PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 • možnosť získať rôzne jazykové informácie na jednom mieste 
 • jazykové aktivity a súťaže bez ohľadu na to, koľko máte rokov, alebo či nejaký jazyk ovládate
 • možnosť získať rôzne výhody a zľavy na jazykové kurzy, služby a produkty
 • zábava a príjemný deň s jazykmi
 • Jazyková štafeta Jazykovevzdelavanie.sk - pre trojčlenné tímy, počet tímov je limitovaný (prihlášku na Stafetu nájdete tu)
 • kultúrny program a tombola

 

Štruktúra výstavy

 

- súťaže a aktivity v rôznych jazykoch (sekcie B a D)

- prednášky o jazykoch (sekcia A)

 • Prezentácie v stánkoch (sekcia B)
 • Kultúrny program v rôznych jazykoch (sekcia C)
 • II. ročník ocenenia „NAJ Jazyková škola Slovenska 2012
 • Tombola  - vyhrajte jazykovú alebo nejazykovú cenu!

 

Sprievodná online aktivita výstavy

 

Súťaž o tablet s jazykovými anketami na www.fb.com/Krajinajazykov.

 

Komodity výstavy / Commodities of the exhibition

 

 • Výučba jazykov a jazykové kurzy / Language learning and language courses
 • Jazykové printové, audiovizuálne a softvérové učebné materiály, pomôcky a produkty /  Language print, audio-visual ans software teaching and learning materials, equipment and products
 • Jazykové certifikáty a licencie / Language certificates and licences
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby / Translation and interpretation services
 • Jazykové auditorské služby / Language audit services
 • Doplnkové produkty a služby / Supplementary products and services

Zhotovovanie zvukovej, foto a video dokumentácie

 

- Verejnosťou možné pri vlastných rodinných príslušníkoch a spolužiakoch, v prípade účasti školy; ak si chcete odfotiť, príp. nahrať niekoho iného, vyžiadajte si najskôr jeho súhlas.

- Iné subjekty len s písomným súhlasom od organizátorov /jazykove(at)gmail.com/. 

 

"Language Land" - First International Presentational & Selling Language Exhibition is an exhibition for language schools and institutions, translation agencies, sellers of language products, language teachers, schools, students, language fans, and general public without any age restrictions.

 

2012:

 

When & Where?

 

7th and 8th September 2012, Friday 09:00 - 19:00, Saturday 09:00 - 18:00

Agrokomplex, Nitra, Slovakia

 

Structure of the exhibition

- competitions and activities in various languages (sections B & D)
- lectures about languages (section A)

 • Shell presentations (section B)
 • Cultural program in various languages (section C)
 • 2nd Award „BEST Language School of Slovakia 2012
 • Tombola  - win a language or a non-language prize!

Audio, photo and video documentation:

- general public can take photos/record of their families and schoolmates; if you would like to take photos/record of other people, please ask them for permission first.

- other subjects only under written permission of the organizers /jazykove(at)gmail.com/ 

KATALÓG VÝSTAVY - CCATALOGUE OF THE EXHIBITION

online verzia - online version