Podmienky workshopu a prihláška

cionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.

2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  

3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.

4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.

5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.

 

Platobné podmienky

1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.

2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  

3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.

 

Uzávierky

1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop.

2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.

 

Pozvánky

Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.

 

Zodpovednosť

1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).

3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.

 

Záver

Tieto podmienky boli ustanovené v dobrej viere a pre zachovanie korektných vzájomných vzťahov.

Akékoľvek prípadné nedorozumenia budú riešené vzájomnými rokovaniami a dohodou mimosúdnou cestou.

Odoslaním registrácie (prihzlášky) na workshop účastník a resp. jeho prhlasovateľ (škola) potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky, porozumel im vo všetkcýh ustanoveniach a plne s nimi súhlasí.Potencionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.
2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  
3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.
4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.
5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.
 
Platobné podmienky
1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.
2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  
3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.
 
Uzávierky
1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop
2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.
 
Pozvánky
Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.
 
 
Zodpovednosť
1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).
3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.
 
 
1. Potencionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.
2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  
3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.
4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.
5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.
 
Platobné podmienky
1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.
2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  
3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.
 
Uzávierky
1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop
2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.
 
Pozvánky
Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.
 
 
Zodpovednosť
1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).
3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.
 
 
Registrácia 
1. Potencionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.
2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  
3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.
4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.
5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.
 
Platobné podmienky
1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.
2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  
3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.
 
Uzávierky
1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop
2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.
 
Pozvánky
Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.
 
 
Zodpovednosť
1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).
3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.
 
 
Registrácia 
1. Potencionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.
2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  
3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.
4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.
5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.
 
Platobné podmienky
1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.
2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  
3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.
 
Uzávierky
1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop
2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.
 
Pozvánky
Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.
 
 
Zodpovednosť
1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).
3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.
 
 
ný formulár nižšie na tejto stránke.
2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  
3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.
4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.
5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.
 
Platobné podmienky
1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu siedmych (7) dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.
2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  
3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.
 
Uzávierky
1. Termín na úhradu vložného: do 7 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop
2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.
 
Pozvánky
Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.
 
 
Zodpovednosť
1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).
3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.
 
 

 

Registrácia 

1. Potencionálny účastník vyplní a odošle registračný formulár nižšie na tejto stránke.

2. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia registrácie (potvrdzujúci e-mail).  

3. Registrácia je kompletná po prijatí úhrady vložného na workshop.

4. Položky zahrnuté vo vložnom sú uvedené na stránke v popise workshopu.

5. Zrušenie kompletnej registrácie nie je možné. Je možné poslať náhradníka.

 

Platobné podmienky

1. Účastník workshopu, resp. jeho prihlasovateľ (škola), je povinný uhradiť vložné na workshop v priebehu 5 dní odo dňa odoslania registrácie na základe údajov, ktoré obdrží v potvrdzujúcom e-maili.

2. Po prijhatí úhrady vložného účastník obdrží doklad o prijatí úhrady (faktúru).  

3. V prípade neúčasti na workshope sa vložné nevracia. Je možné poslať náhradníka.

 

Uzávierky

1. Termín na úhradu vložného: do 5 dní odo dňa odoslania registrácie na workshop.

2. Iné termíny uzávierok sú uvedené priamo v popise workshopu.

 

Pozvánky

Všetci kompletne zaregistrovaní záujemcovia obdržia elektronickú pozvánku na workshop s inštrukciami.

 

Zodpovednosť

1. Organizátor workshopu má výhradné právo na akékoľvek zmeny vyplývajúce z realizácie workshopu.

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci a situácie mimo jeho kontroly, čo zahŕňa čokoľvek spôsobené účastníkmi, tretími stranami, a tkzv. "vyššou mocou" (živelné udalosti a pod.).

3. Účastník workshopu je plne zodpovedný za jeho cestovné a ubytovacie plány, časový manažment, veci osobnej potreby a batožinu.

 

Záver

Tieto podmienky boli ustanovené v dobrej viere a pre zachovanie korektných vzájomných vzťahov.

Akékoľvek prípadné nedorozumenia budú riešené vzájomnými rokovaniami a dohodou mimosúdnou cestou.

Odoslaním registrácie (prihlášky) na workshop účastník a resp. jeho prhlasovateľ (škola) potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky, porozumel im vo všetkých ustanoveniach a plne s nimi súhlasí.

Prihláška na workshop pre učiteľov angličtiny