Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní.

Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.

 

ROZHOVOR / INTERVIEW

 

1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol?

When and where did you start to learn your first foreign language? What language was it? 

Prvý cudzí jazyk som sa začala učiť na Základnej škole. Bola to angličtina, ktorá ma sprevádzala až na koniec Strednej školy. Po skončení som ešte rok navštevovala Štátnu jazykovú školu so štátnicou.

 

2. Prečo ste sa začali učiť tento cudzí jazyk? Bolo to povinné, alebo ste mali inú motiváciu?

Why did you start learning the foreign language? Was it compulsory, or did you have any other motivation?

Na Základnej škole a na Strednej škole to bola samozrejme povinnosť, ale bavilo ma to a potom som sa tomu venovala ešte rok, pretože som chcela vedieť oveľa viac. Angličtina je svetový jazyk a nechcela som sa nikdy dostať do situácie, kedy by ma oslovil cudzinec a ja by som sa nevedela žiadnym jazykom dohovoriť.

 

3. Čo bolo pre Vás najťažšie sa naučiť? Aký je podľa Vás najlepší spôsob naučiť sa cudzí jazyk?

What was the most difficult for you to learn? What is the best way according to you to learn a language?

Gramatika je vo všeobecnosti v každom jazyku ťažká, a záleží aj na učiteľovi, akou formou ju žiaka učí. Mne sa vždy páčilo, keď som sa angličtinu učila formou hry a prirodzeného rozhovoru. Konverzácia je ten najlepší prostriedok. Ja som sa mnohým veciam naučila aj vďaka anglickým pesničkám. Je tam veľa fráz, ktoré sa bežne používajú a keď som chcela porozumieť textu, vyhľadala som si slovíčka, ktoré som nevedela a spolu s hudbou som si ich zapamätala oveľa ľahšie. Vďaka pesničkám sa dá aj výborne naučiť akcent a výslovnosť.

 

4. Radi ste sa učili cudzí jazyk? Prečo áno? Prečo nie?

Did you like learning a foreign language? Why yes? Why not?

Učila som sa ho rada, pretože mi otváral brány ku komunikácii a k poznaniu.

 

5. Akými jazykmi hovoríte?  What languages can you speak?

Hovorím iba po anglicky.

 

6. Kedy ste začali mať pocit, že nejakým jazykom hovoríte plynulo?

When did you start having a feeling that you are able to speak a foreign language fluently?

Plynulejšie som hovorila na Štátnej jazykovej škole, pretože tam sme sa rozprávali viac menej iba po anglicky, ale keďže je to už osem rokov, čo som túto školu skončila, môj plynulý prejav sa samozrejme zhoršil. 

 

7. Je nejaký jazyk, ktorý by ste sa ešte chceli naučiť? Prečo?

Is there any language you would like to learn? Why?

Chcela by som ešte hovoriť po španielsky. V ušiach mi znie táto reč veľmi zaujímavo, takže možno snáď raz, keď budem mať na učenie viac času sa do toho pustím.

 

8. Ktorý jazyk je podľa Vás: najľahší, najťažší a najkrajší?

Which language is according to you: the easiest, the most difficult and the most beautiful?

Najľahší je myslím ten materinský J! Ale angličtina sa mne osobne vždy páčila, takže tú považujem za najkrajší jazyk. Najťažší je určite čínsky, japonský alebo latinčina.

 

9. Uľahčuje Vám schopnosť hovoriť cudzím jazykom (jazykmi) život? Zažili ste nejakú zábavnú / strašnú situáciu vďaka jazykom?

Does your ability to speak a foreign language (languages) make your life easier? Have you experienced any funny / terrible story thanks to languages?

V mnohých prípadoch mi uľahčuje život, najmä vtedy, ak si čítam rôzne návody na použitie vecí a ani jeden z nich nie je v slovenčine. Rovnako tak sa lepšie orientujem na internete, alebo v počítačových programoch. Nemám obavu vycestovať s tým, že keď nebudem niečo vedieť, bez obáv sa opýtam.  

JAZYKY A JA

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar. Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou. Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste...

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní. Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor. A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť...

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami. Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Dorota Nvotová

  Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť. Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.   ROZHOVOR / INTERVIEW    1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When and where did you start to learn...

LANGUAGES AND ME

Professor Geoffrey Keith Geoff Pullum

Geoffrey Keith "Geoff" Pullum (1945) is a British-American linguist specialising in the study of English. He is Professor of General Linguistics and Head of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh.   Some of his works are: The Cambridge Grammar of the English Language...

Prof. Henri Wittmann

Prof. Henri Wittmann is a famous Canadian linguist. He was born in Alsatia in 1937. After studying at the Sorbonne, he exiled himself to North America. He taught successively at the University of Colorado at Boulder, the University of Alberta in Edmonton, the University of Windsor, McGill...

Prof. David Crystal

Prof. David Crystal is a famous linguist. He has lectured at Bangor University and the University of Reading. He is currently a honorary professor of linguistics at Bangor. His academic interests include: - English language learning and teaching - clinical...

Prof. Wolfgang U. Dressler

Wolfgang U. Dressler (1939) is an Austrian professor of linguistics at the University of Vienna. He has contributed to various fields of linguistics, especially: - phonology - morphology - text linguistics - clinical linguistics - and child language development  He is one of the most...