Zvolen - Mgr. Mariana Daridova

 

NEMČINA / DEUTSCH

 

VZDELANIE 

EDUCATION

KURZY

COURSES

CENA OD

 PRICE FROM

štátnica

zákl. obchodná 

technická nemčina

od 10 EUR / 60 min.

KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Hviezdoslavova 1

Žiar nad Hronom

Tel.:  0908.909.775

E-mail: daridova(at)yahoo.de

  

Učím vo Zvolene, Žiari nad Hronom a okolí.