ŠTÚDIUM JAZYKOV

 
Bavia ťa jazyky a chcel/a by si sa im venovať oveľa viac, 
do detailov, nielen nejakým hovoriť? 
Otvárať dvere do sveta jazykov iným?
Alebo už jazyk/y učíš a chceš si rozšíriť vzdelanie?
 
Chcel/a by si prekladať odborné alebo umelecké texty z iných jazykov do slovenčiny? Kvalitne, nie robotické hatľaniny ako nemenované online prekladače?
 
Alebo ťa viac ako práca=môj koníček motivuje byť busy a peniaze? S jazykom sa nestratíš v žiadnej zahraničnej firme a korporácii.
 
V tejto sekcii stránky nájdeš informácie o možnostiach štúdia jazykov.
 

Vysvetlivky: "+" = áno; "0"= nie; "?" = zatiaľ nehodnotené

ANGLIČTINA - ENGLISH

INŠTITÚCIA KAJL
FHV ŽU
KAJL
PdF UK
KAA
FF UPJŠ
KAA FF PU  
ODBOR učiteľstvo v kombinácii -učiteľstvo jednoodborové 
-učiteľstvo v kombinácii 
-učiteľstvo v kombinávcii
-tlmočníctvo a prekladateľstvo
- BAS
-učiteľstvo jednoodborové
-učiteľstvo v kombinácii
-prekladateľstvo a tlmočníctvo
-ang. jazyk a anglofónne kultúry
 
FORMA interná interná, externá interná interná  
STUPNE Bc., Mgr. Bc., Mgr. Bc., Mgr.
BAS aj PhD.
Bc., Mgr., PhD.  
SKÚŠKY   PaedDr.      
NATIVE PEDAG. + + + +  
HODNOTENIE UĽO 9 ? ? ?  
STÁŽE, ŠTIPKÁ  + + + +  
KNIŽNICA, LABS, CAFÉ + + + +  
V PEŠOM A MHD DOSAHU + + + +  
PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM info tu info tu info tu info tu  

 

Vysvetlivky: "+" = áno; "0"= nie; "?" = zatiaľ nehodnotené

NEMČINA - DEUTSCH

INŠTITÚCIA KNJL
PdF UK
IG
FF PU
KGE
FF UCM
KGE
FF UPJŠ
 
ODBOR - učiteľstvo jednoodborové alebo v  kombinácii
- NJ v interkultúrnej a transkult. komunikácii
-učiteľstvo v komb.
-tlmočníctvo a prekladateľstvo
-učiteľstvo jednoodborové alebo v komb.
-NJ a kultúra v odbornej komunikácii
-učiteľstvo v kombinácii  
FORMA interná, externá interná interná interná  
STUPNE Bc., Mgr.
NJ v komunikácii aj v PhD.
Bc., Mgr. Bc., Mgr.
NJ v komunikácii aj aj PhD.
Bc., Mgr.  
SKÚŠKY   PaedDr., PhDr. PaedDr., PhDr.    
NATIVE PEDAG. + + + +  
HODNOTENIE UĽO ? 9 ? ?  
STÁŽE, ŠTIPKÁ  + + + +  
KNIŽNICA, LABS, CAFÉ + + + +  
V PEŠOM A MHD DOSAHU + + + +  
PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM info tu info tu info tu info tu  

 

Vysvetlivky: "+" = áno; "0"= nie; "?" = zatiaľ nehodnotené

ROMÁNSKE JAZYKY - ŠPJ, FJ, TJ

INŠTITÚCIA IRO
FF PU
KRJL
PdF UK
KRO
FF UMB
 
ODBOR FJ - prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii FJ, ŠPJ, TJ - učiteľstvo v kombinácii FJ-učiteľstvo v komb.
FJ, ŠJ, TJ - prekladateľstvo a tlmočníctvo
 
FORMA interná interná, externá interná  
STUPNE Bc., Mgr. Bc., Mgr.
PhD. v programe Románske jazyky a kultúry
Bc., Mgr.  
SKÚŠKY FJ - PhDr.   FJ, ŠJ - PhDr.  
NATIVE PEDAG. + + +  
HODNOTENIE UĽO 9 ? ?  
STÁŽE, ŠTIPKÁ  + + +  
KNIŽNICA, LABS, CAFÉ + + +  
V PEŠOM A MHD DOSAHU + + +  
PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM info tu info tu info tu  

 

Vysvetlivky: "+" = áno; "0"= nie; "?" = zatiaľ nehodnotené

RUŠTINA

INŠTITÚCIA IRU
FF PU
 
ODBOR -učiteľstvo v kombinácii
-prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii
-Cudzie jazyky a kultúry - program Ruaké štúdiá
 
FORMA interná  
STUPNE Bc., Mgr.  
SKÚŠKY    
NATIVE PEDAG. +  
HODNOTENIE UĽO ?  
STÁŽE, ŠTIPKÁ  +  
KNIŽNICA, LABS, CAFÉ +  
V PEŠOM A MHD DOSAHU +  
PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM info tu