Tranzistor 2025

📻 📻 📻

Termíny:

Prihlasovanie:

  • od júna do 19. októbra 2024 vrátane

Realizácia PK:

  • prijímanie hier do 25. 11. 2024
  • výsledky do 15. 12. 2024

Realizácia FK:

  • december – január, výsledky cca 30. 1. 2025


Vlastná tvorba (VT): Vaše dielka

Prevzatá tvorba (PT):

  • pôvodná tvorba od slovenských, anglických, španielskych, ruských, francúzskych a nemeckých autorov