Tvorivé prasiatko

🐷 Tvorivé prasiatko je kredit, ktorý si môžete kúpiť a čerpať z neho na vložné do projektov, t. j. odpadá administratíva za osobitné doklady pre každý projekt.

Vložné sa odpočítava z kreditu, keď sa prihlásite do daného projektu /projektov.

Zostatok (ak neminiete kredit v Tvorivom prasiatku v danom šk. roku) sa automaticky prenáša na ďalší rok, neprepadáva.

Výšky kreditu:

  • 15€
  • 30€
  • 50€
  • Iná suma

Kredity si môžete aj nakombinovať, napr. si kúpiť kredit 15€ + 30€ a pod.

🐷 Tvorivè prasiatko je môžné použiť do všetkých projektov, zoznam je tu.

Ku kreditu môžete získať bonus 5€ za napísanie článku na jazykovú tému do sekcie Články. Max. počet bonusov je 2. Ak chcete získať bonus, kontaktujte nás na jazykove @ gmail.com (uveďte o čom by bol článok a váš kód z e-kartičky TP)

Rýchly prehľad vložného pre šk. rok 2021/22

A. JEDNOTIVCI:

1 súťažiaci / 1 kategória na KVET KLASIK, ŤUKNI, TRANZISTOR, LUPIENOK

  • členovia: 4€; nečlenovia: 5€

Jedna registrácia do Slovíčka v malíčku platná pre všetky zaregistrované jazyky

  • členovia aj nečlenovia: 2,50€

B. SÚBORY / TÍMY:

1 súbor / 1 kategória (KVET KLASIK A TRANZISTOR)

  • členovia: 6€; nečlenovia: 8€

1 trojčlenný tím / 1 kategória na ŠTAFETU

  • členovia: 12€; nečlenovia: 15€

💫

Najnovšie články