❄ZIMNÁ VLOČKA❄

 

20. 11.: Neuveríte, čo sme dnes videli! Pozrite sa nižšie  na stránke.

Máme tu pre vás súťaž Hybaj na to – Zimná vločka.

Kto sa môže zapojiť?

  • Všetky deti a tínedžeri.

Čo máme hybaj urobiť?

Úlohou súťažiacich je vytvoriť a poslať nám e-mailom pohľadnicu na zimnú tému so zimným  veršíkom a to buď:

~ v nárečí svojho regiónu a jeho verziou v spisovnej slovenčine

~ alebo v angličtine / ruštine a jeho alternatívou v slovenčine

Pohľadmica môže byť v niektorej z týchto foriem:

A. obrázková

Súťažiaci nakreslí / odfotí seba v kroji alebo s ozdobami svojho kraja a napíše tam veršovánku v nárečí svojho regiónu a v spisovnej slovenčine, resp. v oblecení alebo s ozdobou typickou pre anglicky / rusky hovoriace krajiny a veršovánkou v angličtine / ruštine a jej alternatívou v slovenčine.

Zvyšok pohľadnice dotvorí podľa vlastnej fantazie.

Takto vytvorenú pohľadnicu odfotí (tak, aby ju bolo zreteľne celú vidieť a text bol čitateľný) a pošle ju v prílohe e-mailom na jazykove @ gmail.com, ako predmet mailu je potrebné uviesť „ZIMNÁ VLOČKA A“ a v tele mailu text uvedený nižšie.

B. videopohľadnica

Súťažiaci nahrá seba v kroji alebo s ozdobami svojho kraja a zarecituje / zaspieva veršovánku v nárečí svojho regiónu a v spisovnej slovenčine, resp. v oblečení alebo ozdobami AJ/RJ krajiny a zarecituje / zaspieva veršovánku v AJ/RJ a jej alternatívu v slovenčine.

Zvyšok videopohľadnice dotvorí podľa seba.

Takto vytvorenú videopohľadnicu nám pošle ako youtube linku e-mailom na jazykove @ gmail.com, ako predmet mailu je potrebné uviesť „ZIMNÁ VLOČKA B“ a v tele mailu text uvedený nižšie.

V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť v tele mailu tento text:

  1. Celé meno autora pohľadnice, vek
  2. Názov, mesto a web školy a meno kontaktného pedagóga alebo celé meno jedného rodiča a mesto / obec.
  3. Kontaktný e-mail a telefónne číslo
  4. Vetu „Súhlasíme so spracovaním údajov na účely realizácie súťaže Zimná vločka a súhlasíme s uverejnením pohľadnice / videopohľadnice na www.jazykovevzdelavanie.sk.“

VZOR:

Adam Pohľadnicový, 9r.

ZŠ, Zimná 1, Mesto, www. zszimna .sk, Mgr. Júlia Tvorivá alebo mama: Helena Mudra, Mesto

zszimna @ mail.sk, 090X QQQ YYY

Súhlasíme so spracovaním údajov na účely realizácie súťaže Zimná vločka a súhlasíme s uverejnením pohľadnice / videopohľadnice na www.jazykovevzdelavanie.sk.

Skopírujte si to, čo má byť uvedené v maili, vložte do tela mailu a prepíšte s Vašimi údajmi.

Jeden a ten istý súťažiaci sa môže zapojiť s obidvomi formami pohľadnice (A aj B).

Termín pre zaslanie pohľadníc?

  • 6. december 2020

Čo čaká na víťaza?

Toto :

A: vankúšik Kremienok a Chocholúšik + knižka Slovenské povesti od Jozefa Cígera Hronského + usb kľúč

alebo deka Máša a medveď + knizka v AJ/RJ + usb kľúč

B: 80cm plyšový kôň, skvelý kamarát na hranie aj leňošenie

Hybajte na tvorenie !

Toto sme dnes, 20. 11.,  videli

Akreditované jazykové súťaže šk. rok 2020/21