NAJ JŠ 2019

1. FÁZA NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV

 

P R E B I E H A

 

 Termín: od 8. 1. do 8. 3.

Návrh môže zaslať cez formulár nižšie:

 • majiteľ jazykovej školy
 • vedenie JŠ
 • lektor JŠ
 • študent alebo bývalý študent JŠ
 • fanúšik JŠ
 • organizátor

Podmienky:

 • navrhovaná JŠ musí aktívne existovať minimálne 2 roky
 • hodnotenie neberie do úvahy počet vyučovaných jazykov a lektorov a zameranie jazykovky (napr. či je to detská JŠ, JŠ pre dospelých a pod.)
 • ak má jazyková škola sieť škôl do hlavnej fázy Hlasovanie môžu byť nominované max. 3 pobočky

Hodnotenie kandidátov berie do úvahy:

 • kto poslal návrh: 1 – 10 bodov
 • počet návrhov tej istej jazykovky: 1 – 10 bodov / 1 návrh
 • akreditácie jazykovky: 10 bodov / 1 akreditácia
 • licencie jazykovky: 5 bodov / 1 licencia
 • UĽO rating: 0 – 10 bodov

Z navrhnutých kandidátov budú vybraté jazykové školy, ktoré postúpia do hlavnej fázy ocenenia Hlasovanie.

Nominované jazykové školy budú uverejnené na tejto stránke cca koncom marca. Hlasovanie za nominované jazykové školy bude prebiehať od 1. apríla do 19. septembra 2019.

 

 

 

2. HLAVNÁ FÁZA – HLASOVANIE

 

Termín

 • 1. apríl až 19. september 2019 do 19:00 hod.

 

Výsledky

Hlasovanie pozostáva z dvoch meradiel a to:

 • meradlo v rámci krajov: 1.- 3. miesto
 • celoslovenské meradlo: 1. – 3. miesto

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke a jazykové školy obdržia o ich uverejnení infomail.

 

Výhry

A. celoslovenské meradlo

 • víťazná JŠ získa:
  • diplom
  • kolekciu edukačno-dekoračných produktov v hodnote 300 EUR
  • kolekciu jazykových knižiek podľa výberu (jazyková beletria alebo cvičebnice) v hodnote 100 EUR
  • 100 ks malých darčekov s logom ocenenia a školy pre svojich študentov
  • foto-video shot
  • VIP vstupenky pre 2 lektorov školy na 2 vzdelávacie akreditované školenia rozvojovo-vzdelávacieho charakteru, nie predajného s ponukou produktov a pod. 🙂 v hodnote 180 EUR
  • bezplatnú analýzu JŠ v hodnote 250 EUR (po analýze škola obdrží konkrétne tipy na ďalší rozvoj)
  • ročné ProGroup členstvo
  • ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať 
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ročné ProGroup členstvo; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

B. krajské meradlo

 • 1. miesta: eDiplomy; ročné ProGroup členstvo; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

 

OCENENIE NAJ JŠ