PROJEKTY

PRE DETI A MLÁDEŽ

PRE JEDNOTLIVCOV
  • Jazykový kvet – celoslovenská akreditovaná postupová jazykovo-umelecká súťaž v prednese, monodramatizácii, stand up a poviedkovej tvorbe

Jazyky pre ročník 2021: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF, INSLOGERO

Ťukni: angličtina, slovenčina slovenské deti nie SFF, španielčina, francúzština, ruština

Viac tu

Jazyky pre ročník 2021: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, ČJ

Viac tu

  • Jazykové ESO – celoslovenský projekt pre tých, ktorí majú jazyky ako koníček a/lebo prácu, ktorú majú radi

Jazyky: slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, franina, španina …

Viac tu

PRE TÍMY
  • Jazykový kvet – celoslovenská prezenčná postupová jazykovo-umelecká súťaž, vetva dramatizácia pre súbory

Jazyky pre ročník 2021: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF

Viac tu

  • Jazyková štafeta – celoslovenská prezenčná jazykovo-športová súťaž pre 3-členné tímy

Kategórie pre ročník 2021: English A, B1, B2; Deutsch B1; Slovenčina 3R (3-5 ročník), 6R (6-9 ročník); španielčina A, B1; ruština A; francúzština A

Viac tu