PROJEKTY

 

pre šk. rok 2021/22

 

PRE DETI A MLÁDEŽ

 

Slovíčka v malíčku – celoslovenská dištančná jazykovo-tvorivá súťaž

 

Výzva Čítame – ročná výzva

 

Jazykový kvet ŤUKNI 2022

  • Jazyky pre ročník 21/22: SLJ  AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
  • Info & prihláška tu

 

Tranzistor 2022

 

Rodinný tranzistor 2022

 

PRE DOSPELÁKOV

Výzva Čítame – ročná výzva