PROJEKTY

PRE DETI A MLÁDEŽ

PRE JEDNOTLIVCOV
  • Jazykový kvet – celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž v prednese, monodramatizácii, stand up a poviedkovej tvorbe

Jazyky pre ročník 2022: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF, INSLOGERO

ŤUKNI poviedky: slovenčina (nie SFF), angličtina, ruština, španielčina, francúzština, nemčina

Viac tu

Jazyky pre ročník 2022: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, ČJ

Zadanie pre ročník 2022 nájdete tu

  • Jazykové ESO – celoslovenské ocenenie pre tých, ktorí majú jazyky ako koníček a/lebo prácu, ktorú majú radi

Viac tu

PRE TÍMY
  • Jazykový kvet – celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž, vetva dramatizácia pre súbory

Jazyky pre ročník 2022: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF

Viac tu

  • Tranzistor – celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž v mono a tímovových rozhlasových hrách.

Jazyky pre ročník 2022: slovenčina, angličtina, ruština

Viac tu

  • Jazyková štafeta – celoslovenská prezenčná jazykovo-športová súťaž pre 3-členné tímy

Kategórie pre ročník 2022: English A, B1, B2; Deutsch B1; Slovenčina 3R (3-5 ročník), 6R (6-9 ročník)

Viac tu

 

PRE DOSPELÁKOV

  • Tranzistor – celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž v mono a tímovových rozhlasových hrách.

Jazyky pre ročník 2022: slovenčina, angličtina, ruština

Viac tu