PROJEKTY

PRE DETI A MLÁDEŽ

PRE JEDNOTLIVCOV
  • Jazykový kvet – celoslovenská akreditovaná postupová jazykovo-umelecká súťaž v prednese, monodramatizácii, stand up a poviedkovej tvorbe

Jazyky pre ročník 2020: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF, INSLOGERO

Ťukni: angličtina, slovenčina, španielčina, francúzština, ruština

Viac tu

Jazyky pre ročník 2020: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ

Viac tu

  •  Jazykové ESO 

Jazyky: mix

PRE TÍMY
  • Jazykový kvet – celoslovenská prezenčná postupová jazykovo-umelecká súťaž, vetva dramatizácia pre súbory

Jazyky pre ročník 2020: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF

Viac tu

  • Jazyková štafeta – celoslovenská prezenčná jazykovo-športová súťaž pre 3-členné tímy

Kategórie pre ročník 2020: English A, B1, B2; Deutsch A, B1; Slovenčina 3R (3-5 ročník), 6R (6-9 ročník); španielčina A, B1; ruština A; francúzština A

Viac tu