PROJEKTY

pre šk. rok 2022/23


PRE JEDNOTLIVCOV

🍎 Slovíčka v malíčku – medzinárodná dištančná jazykovo-tvorivá súťaž


Jazykový kvet

~ 🌼 KVET KLASIK – celoslovenský jazykovo-umelecký projekt v prednese, monodráme, stand up-e


~ 📝 KVET ŤUKNI poviedky – medzinárodný dištančný projekt v písaní poviedok


~ 📻 KVET TRANZISTOR – medzinárodný dištančný projekt v rozhlasových hrách, pre jednotlivcov a súbory


~🌱 KVET LUPIENOK veršovaný herbár – medzinárodný dištančný jazykovo-prírodovedný projekt pre jednotlivcov


~ ✍ Haky – baky, info tu


~ 🗿Galéria tvorivosti


PRE SÚBORY, TÍMY

📖 Kronika slovenčiny – celoslovenský tvorivý projekt pre tímy


🎈Jazyková reťaz ~ Language Chain 2022 -medzinárodná aktivita na oslavu dňa jazykov pre 3-členné tímy

 • Info tu

Jazykový kvet

~ 📻 KVET TRANZISTOR – medzinárodný dištančný projekt v rozhlasových hrách, pre jednotlivcov a súbory


~ 🌼 KVET KLASIK – celoslovenský jazykovo-umelecký projekt v dramatizácii


~ 🎬 KVET FILMARIKOVIA – obdoba dramatizácie Kvetu Klasik vo forme “filmu”.

 • Jazyky pre ročník 22/23: slovenčina, angličtina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, INSLOGERO
 • Termíny & info tu

PODĽA UZÁVIERKY

19. september

 • 🎈 Jazyková reťaz 2022

 • seminár ku KVETU Klasik pre tých, ktorí sa plánujú zúčastniť po prvýkrát

19. október

V prípade dosiahnutia limitu pre kraj, si vyhradzujeme právo skoršej uzávierky.

25. november

31. január


PODĽA INTERAKCIE

1x:

 • 🎈 Jazyková reťaz: tímy posielajú fotku posteru a/lebo link videa 1x
 • 🌱 KVET~Lupienok: autor posiela veršovaný herbár 1x a s ním súťaží v celom projekte
 • 📻 KVET~Tranzistor: súťažiaci/tím posiela nahrávku rozhlasovej hry 1x a s ňou súťaží v celom projekte
 • 🎬 KVET~Filmárikovia: súťažiaci / súbor posiela nahrávku svojho minifilmu 1x a s ňou súťaží v celom projekte
 • 🍎 Slovíčka v malíčku: autor posiela vytvorený slovník 1x a s ním súťaží v celom projekte
 • Haky-baky: autori posielajú dielo 1x v termíne od 1. do 15. mája

1 – 2x:

 • 📖 Kronika slovenčiny: tím posiela vytvorenú Kroniku 1x alebo 2x, ak je vybratá
 • 📝 KVET~ŤUKNI: autor posiela svoju poviedku 1x alebo 2x, ak postúpi do FK a dostane od poroty výzvu

3x:

 • 🌼 KVET~Klasik: súťažiaci posiela(jú) nahrávku svojho vystúpenia do semifinále, ak postúpia, vystupujú naživo na KF a víťazi z KF vystupujú naživo na SR finále
TEACH ENGLISH ONLINE