PROJEKTY

 

pre šk. rok 2021/22

 

PRE DETI A MLÁDEŽ

 

Slovíčka v malíčku – celoslovenská dištančná jazykovo-tvorivá súťaž

 

Výzva Čítame – ročná výzva

 

Jazykový kvet 2022 – KVET a ŤUKNI 

 • Jazyky pre ročník 21/22: SLJ  AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF
 • Info tu

 

Tranzistor 2022

 

Rodinný tranzistor 2022

 

PRE DOSPELÁKOV

Výzva Čítame – ročná výzva

 

PRE JAZYKÁROV

Hľadáme záujemcov o externú spoluprácu na pozície hodnotiteľ pre jazyky – slovenčina, angličtina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, poľština, ukrajinčina, nemčina, bulharčina, srbština, švédčina, bieloruština, chorvátčina, nórčina, holandčina.

Požadované vzdelanie a skúsenosti:

 • štátna skúška z príslušného jazyka/kov a/lebo medzinárodný jazykový certifikát úrovne C1 – C2
 • pobyt v krajine, kde je daný jazyk oficiálnym jazykom, účel pobytu: absolvovanie kurzu, štúdia daného jazyka a/lebo v danom jazyku a/lebo pracovná stáž, pozícia v oblasti vzdelávania, práce s deťmi, umenia
 • skúsenosti s výučbou jazykov u detí, tínedžerov, dospelých
 • vítané sú absolvované kurzy, školenia, aktivity súvisiace s jazykmi, prácou s deťmi

Požadované vlastnosti a záujmy:

 • zodpovednosť, flexibilita, korektnosť
 • schopnosť vzájomnej spolupráce
 • schopnosť dôkladného posúdenia jazyka v jeho hovorenej a písomnej forme
 • dôslednosť a schopnosť časového plánovania
 • kladný a konštruktívny životný postoj
 • aktívny záujem o literatúru, umenie, samovzdelávanie

Náplň spolupráce:

 • hodnotenie hovorených a písomných prejavov tvorivého a umeleckého charakteru prezenčne a/lebo online (podľa potreby)
 • hodnotenie a spracovanie podkladov pre jazykové publikácie a projekty

Pozícia:

 • platená / neplatená

 

Mate záujem?

Pošlite nám svoj životopis spolu s vyjadrením, čo vás motivuje uchádzať sa o túto ponuku (vlastnými slovami, nie textami poradcov).

Do mailu uveďte: Súhlasím so spracovaním a uchovaním môjho životopisu a údajov po dobu dvoch rokov na účely potencionálnej spolupráce.

Adresa pre zaslanie:

 • info zavináč jazykovevzdelavanie.sk

Termín:

 • do 19. 9. 2021

 

Po spracovaní záujemcov budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov s ďalšími informáciami ohľadne zaškolenia (sobota, celodenne, Nitra, predpokladaný termín prvý polrok 2022).