PROJEKTY

PRE DETI A MLÁDEŽ

PRE JEDNOTLIVCOV
PRE TÍMY
  • Jazykový kvet – celoslovenská prezenčná postupová jazykovo-umelecká súťaž
  • Jazyková štafeta – celoslovenská prezenčná jazykovo-športová súťaž pre 3-členné tímy
  • Jazykový dizajnér – celoslovenský dištančný jazykovo-projektový projekt 🙂 pre 6-členné tímy

 

PRE PEDAGÓGOV – JAZYKÁROV

  • Jazykový tip – online jazykový projekt pre jazykárov zo ZŠ, SŠ a JŠ