PROJEKTY

pre šk. rok 2022/23


pre šk. rok 2021/22


PRE DETI A MLÁDEŽ


🍎 Slovíčka v malíčku – celoslovenská dištančná jazykovo-tvorivá súťaž pre jednotlivcov


📚 Výzva Čítame – ročná výzva pre jednotlivcov a čítacie skupinky, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy


Jazykový kvet

~ 🌼 KVET KLASIK prednes a divadlo pre jednotlivcov a súbory


~ 📝 KVET ŤUKNI poviedky, pre jednotlivcov


~ 📻 KVET TRANZISTOR rozhlasové hry, pre jednotlivcov a súbory


~🌱 KVET LUPIENOK veršovaný herbár, pre jednotlivcov


🎈 EDJ Jazyková reťaz – Language Chain 2021


🎈🎉 MDMJ Rapotačka 2022

  • oslávme spolu medzinárodný deň materinského jazyka (MDMJ)
  • pre jednotlivcov a tímy
  • Termíny a info tu ZREALIZOVANÉ

PRE DOSPELÁKOV


📚 Výzva Čítame – ročná výzva, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy


TEACH ENGLISH ONLINE