PROJEKTY

 

 

pre šk. rok 2021/22

 

PRE DETI A MLÁDEŽ

 

🍎 Slovíčka v malíčku – celoslovenská dištančná jazykovo-tvorivá súťaž

 

📚 Výzva Čítame – ročná výzva, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy

 

Jazykový kvet

 

~ 🌼 KVET KLASIK prednes a divadlo

 

~ 📝 KVET ŤUKNI poviedky

 

~ 📻 KVET TRANZISTOR hry

 

~🌱 KVET LUPIENOK

 

PRE DOSPELÁKOV

 

📚 Výzva Čítame – ročná výzva, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy

 

📻 Rodinný tranzistor

 


TEACH ENGLISH ONLINE