PROJEKTY

PRE DETI A MLÁDEŽ

PRE JEDNOTLIVCOV
PRE TÍMY
  • Jazykový kvet – celoslovenská prezenčná postupová jazykovo-umelecká súťaž
  • Jazyková štafeta – celoslovenská prezenčná jazykovo-športová súťaž pre 3-členné tímy