PROJEKTY

 

pre šk. rok 2021/22

 

PRE DETI A MLÁDEŽ

 

🍎 Slovíčka v malíčku – celoslovenská dištančná jazykovo-tvorivá súťaž pre jednotlivcov


📚 Výzva Čítame – ročná výzva pre jednotlivcov a čítacie skupinky, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy


Jazykový kvet

~ 🌼 KVET KLASIK prednes a divadlo pre jednotlivcov a súbory


~ 📝 KVET ŤUKNI poviedky, pre jednotlivcov


~ 📻 KVET TRANZISTOR rozhlasové hry, pre jednotlivcov a súbory


~🌱 KVET LUPIENOK veršovaný herbár, pre jednotlivcov

  • Jazyky pre ročník 21/22: SLJ, AJ, RJ, MIX (= “menšinové” jazyky NJ, ŠJ, FJ, TJ)
  • Termíny a zadanie tu

🎈 EDJ Jazyková reťaz – Language Chain 2021


PRE DOSPELÁKOV


📚 Výzva Čítame – ročná výzva, zapojiť sa môžete kedykoľvek počas trvania výzvy


📻 Rodinný tranzistor


TEACH ENGLISH ONLINE