Ocenenia ~ Awards

Aktuálne vyhlásené ocenenia:

NAJ jazyková škola Slovenska ~ ocenenie pre jazykovky

Jazykové ESO ~ ocenenie pre jazykárov a deti a mládež s obľubou jazykov