Prajeme vám príjemný deň! Vitajte!

Táto stránka je určená pre každého, bez ohľadu na vek, kto má ako záľubu či prácu jazyky, počnúc slovenčinou a končiac klingončinou 😉.

Ponúkame vám rôzne informácie, rady, inšpirácie v článkoch, možnosť zapájať sa do projektov, môžete navštíviť našu online čitáreň, kde si môžete čítať diela v rôznych jazykoch.

Ak sa chcete naučiť nejaký jazyk, možno nájdete kurz, či lektora v sekcii Kurzy & doučko.

Občas vám navrhujeme nejakú výzvu. Tou aktuálnou je výzva Čítame, do ktorej sa môžete zapojiť kedykoľvek počas jej trvania.

Zapojte sa do čítacej výzvy