KONTAKTY

Odpovede v priebehu | Responses within: 21 dní/21 days

O združení IALF tu

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

HEAD OFFICE: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com  | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

ČLENSTVO | MEMBERSHIP: odpovede 2- 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | clen(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

TRUHLICA: odpovede 2- 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

KVET – KLASIK, ŤUKNI, TRANZISTOR: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

Krajskí koordinátori KVET – KLASIK: aktívne počas krajských kôl – odpovede 3 – 14 pracovných dní

 • BA kraj: jazykoveba(at)gmail.com
 • BB kraj: jazykovebb(at)gmail.com
 • KE kraj: jazykoveke(at)gmail.com
 • NR kraj: jazykovenr(at)gmail.com
 • PO kraj: jazykovepo(at)gmail.com
 • TN kraj: jazykovetn(at)gmail.com
 • TT kraj: jazykovett(at)gmail.com
 • ZA kraj: jazykoveza(at)gmail.com

 

KVET – LUPIENOK: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | lupienok(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

SLOVÍČKA V MALÍČKU; ŠTAFETA: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

OCENENIA: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

 

AMBASÁDORI: odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • Východ: martin(at)jazykovevzdelavanie.sk
 • Stred: janka(at)jazykovevzdelavanie.sk
 • Západ: (at)jazykovevzdelavanie.sk

 

Ambasádori len pre KVET – KLASIK:

 • Krajská knižnica, Žilina
 • CVČ ABC, Prešov
 • CVČ Kalokagatia, Trnava

 

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

Za zaslanie zásielky na správnu adresu je v plnom rozsahu zodpovedný odosielateľ zásielky.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516