KONTAKTY

Odpovede v priebehu | Responses within: 21 dní/21 days

O združení IALF tu

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

CENTRAL OFFICE: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com  | jazykove @ gmail.com | info @ jazykovevzdelavanie.sk

ČLENSTVO | MEMBERSHIP: odpovede 5 – 21 pracovných dní

jazykove(at)gmail.com | clen(at)jazykovevzdelavanie.sk

TRUHLICA: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | info @ jazykovevzdelavanie.sk

KVET – KLASIK: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | info @ jazykovevzdelavanie.sk

Krajskí koordinátori KVET – KLASIK: kontakty sú aktívne počas krajských kôl – odpovede 3 – 14 pracovných dní

 • BA, TT, NR kraj: zapad @ jazykovevzdelavanie.sk
 • BB, TN, ZA kraj: janka @ jazykovevzdelavanie.sk
 • KE, PO kraj: vychod @ jazykovevzdelavanie.sk

KVET – ŤUKNI: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | tukni @ jazykovevzdelavanie.sk

KVET – LUPIENOK: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk

KVET – TRANZISTOR: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | tranzistor @ jazykovevzdelavanie.sk

SLOVÍČKA V MALÍČKU; ŠTAFETA: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | info @ jazykovevzdelavanie.sk

OCENENIA: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • jazykove1 @ gmail.com | info @ jazykovevzdelavanie.sk

AMBASÁDORI: odpovede 5 – 21 pracovných dní

 • Východ: martin @ jazykovevzdelavanie.sk
 • Stred: janka @ jazykovevzdelavanie.sk
 • Západ: zapad @ jazykovevzdelavanie.sk

Ambasádori len pre KVET – KLASIK:

 • Krajská knižnica, Žilina
 • CVČ ABC, Prešov
 • CVČ Kalokagatia, Trnava

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

Za zaslanie zásielky na správnu adresu je v plnom rozsahu zodpovedný odosielateľ zásielky.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516

 

Najnovšie články: