KONTAKTY

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

Odpovede v priebehu 3 – 21 dní.

 

 

O IALF

 

IALF je asociácia určená pre fanúšikov jazykov – učiteľov, lektorov, žiakov, študentov, školy a pod. zo Slovenska, ČR, Strednej Európy a krajín, ktorých jazyky sa najviac vyučujú na školách.

Asociácia existuje od r. 2010, je apolitická a má tri sekcie a to:

  • sekcia Jazykové projekty – Language Projects: realizuje projekty na podporu učenia sa jazykov, zväčša najrozšírenejších ako slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština – viete koľko jazykov ovládal Ľudovít Štúr??
  • sekcia Medzinárodné jazykové akreditácie: spracúva akreditácie pre jazykové projekty, produkty a inštitúcie
  • sekcia Jazykové vzdelávanie – Language Education: realizuje semináre, webináre, spravuje profily a ponuky kurzov lektorov a jazykoviek, realizuje ocenenia, spravuje členov a e-šopík

 

 

PREDMET | SUBJECT KONTAKTY | CONTACT DETAILS
HEAD OFFICE jazykove(at)gmail.com

info(at)jazykovevzdelavanie.sk

ČLENSTVO V IALF | MEMBERSHIP IN IALF jazykove(at)gmail.com
PROJEKTY | PROJECTS
Aktívne počas priebehu krajských kôl – Jazykový kvet
Banskobystrický jazykovebb(at)gmail.com
Bratislavský jazykoveba(at)gmail.com
Košický jazykoveke(at)gmail.com
Nitriansky jazykovenr(at)gmail.com
Prešovský jazykovepo(at)gmail.com
Trenčiansky jazykovetn(at)gmail.com
Trnavský jazykovett(at)gmail,.com
Žilinský jazykoveza(at)gmail.com

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516