KONTAKTY

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

Odpovede v priebehu 3 – 21 dní.

 

 

O IALF

 

IALF je združenie určené pre fanúšikov jazykov – učiteľov, lektorov, žiakov, študentov, školy a pod. zo Slovenska, ČR, Strednej Európy a krajín, ktorých jazyky sa najviac vyučujú na školách.

Asociácia existuje od r. 2010, je apolitická a má tri sekcie a to:

 • sekcia Jazykové projekty – Language Projects: realizuje projekty na podporu učenia sa jazykov, zväčša najrozšírenejších ako slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština – viete koľko jazykov ovládal Ľudovít Štúr??
 • sekcia Medzinárodné jazykové akreditácie: spracúva akreditácie pre jazykové projekty, produkty a inštitúcie
 • sekcia Jazykové vzdelávanie – Language Education: realizuje semináre, webináre, spravuje profily a ponuky kurzov lektorov a jazykoviek, realizuje ocenenia, spravuje členov a e-šopík

 

 

HEAD OFFICE – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com  | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

ČLENSTVO | MEMBERSHIP – odpovede 2- 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com

PROJEKTY

Krajskí koordinátori KVETU počas krajských kôl – odpovede 3 – 14 pracovných dní

 • BA kraj: jazykoveba(at)gmail.com
 • BB kraj: jazykovebb(at)gmail.com
 • KE kraj: jazykoveke(at)gmail.com
 • NR kraj: jazykovenr(at)gmail.com
 • PO kraj: jazykovepo(at)gmail.com
 • TN kraj: jazykovetn(at)gmail.com
 • TT kraj: jazykovett(at)gmail.com
 • ZA kraj: jazykoveza(at)gmail.com

Kráľovský jazykový kvet – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • ingo(at)jazykovevzdelaanie.sk

Slovíčka v malíčku (MSZR) a Štafeta – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com

OCENENIA – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com

AMBASÁDORI

 • Východ: martin(at)jazykovevzdelavanie.sk
 • Stred: janka(at)jazykovevzdelavanie.sk

Ambasádori len pre KVET

 • Krajská knižnica, Žilina
 • CVČ ABC, Prešov
 • CVČ Kalokagatia, Trnava
 • .

 

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

Za zaslanie zásielky na správnu adresu je v plnom rozsahu zodpovedný odosielateľ zásielky.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516