KONTAKTY

Odpovede v priebehu | Responses within: 21 dní/21 days

 

O združení IALF tu

 

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

HEAD OFFICE – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com  | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

ČLENSTVO | MEMBERSHIP – odpovede 2- 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | clen(at)jazykovevzdelavanie.sk

PROJEKTY

Krajskí koordinátori KVETU; aktívne počas krajských kôl – odpovede 3 – 14 pracovných dní

 • BA kraj: jazykoveba(at)gmail.com
 • BB kraj: jazykovebb(at)gmail.com
 • KE kraj: jazykoveke(at)gmail.com
 • NR kraj: jazykovenr(at)gmail.com
 • PO kraj: jazykovepo(at)gmail.com
 • TN kraj: jazykovetn(at)gmail.com
 • TT kraj: jazykovett(at)gmail.com
 • ZA kraj: jazykoveza(at)gmail.com

ŤUKNI, Slovíčka v malíčku (MSZR), Štafeta, Tranzistor – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com | info(at)jazykovevzdelavanie.sk

OCENENIA – odpovede 2 – 21 pracovných dní

 • jazykove(at)gmail.com

AMBASÁDORI

 • Východ: martin(at)jazykovevzdelavanie.sk
 • Stred: janka(at)jazykovevzdelavanie.sk
 • Západ: (at)jazykovevzdelavanie.sk

Ambasádori len pre KVET

 • Krajská knižnica, Žilina
 • CVČ ABC, Prešov
 • CVČ Kalokagatia, Trnava
 • .

 

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

Za zaslanie zásielky na správnu adresu je v plnom rozsahu zodpovedný odosielateľ zásielky.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516