streda, 07 júna, 2023

UČÍME (sa) JAZYKY

Ako sa kniha stane učiteľom jazyka

… a veľmi užitočným a priam ideálnym pre milovníkov kníh a čítania.

 

Prečo?

 

Čítanie kníh v jazyku, ktorý sa chcete naučiť je výborným zdrojom na rozširovanie slovnej zásoby, ustálených fráz ale aj hláskovania slov, ktoré vnímavajú do podvedomia.te cez “zrakový kanál” a tým sa vám dostávajú do podvedomia a uľahčuje sa tým písanie v danom jazyku. 

Najlepšie je začať čítať nejakú knihu, ktorú ste predtým čítali v roodnom jazyku a tea rozumiete obsahu. 

Text si rozdeľte na menšie časti. Každú časť si najskôr prečítajte ako celok, skúste porozumieť obsahu.

Podčiarnite alebo si vypíšte slová, ktorým nerozumiete a opakujú sa. Vyhľadajte si ich v slovníku alebo v texte knihy v rodnom jazyku (dobrým pomocníkom  sú knižky v dvojjazyčných verziách, kde na jednej strane knihy je text v cudzom jazyku a na druhej v rodnom jazyku).          

Opakovane si prečítajte text potichu a potom nahlas. 

Great books help you understand, and they help you feel understood. 

 

Nájdite si tútora na čítanie, ktorému môžete text prečítať, aby skontroloval vašu výslovnosť a skúste mu v krátkosti aj prerozprávať obsah prečítaného textu vlastnými slovami. 

Čítaniu sa môžete ľahko venovať aj pricestovaní do práce, školy, ak nie ste šofér :), pri čakaní na niečo, skrátka v “prázdnych požieračoch času”. 

Zvoliť si môžete klasickú knihu alebo e-knihu, ktorú máte stále poruke vo svojom telefóne.  

Jazykový tútor na čítanie

Stiahnite si e-book na čítanie 

“Najlepším účinkom každej knihy je to, že pobáda čitateľa na vlastnú aktivitu.”

Thomas Carlyle