Ako sa kniha stane učiteľom jazyka

… a veľmi užitočným a priam ideálnym pre milovníkov kníh a čítania.

 

Prečo?

 

Čítanie kníh v jazyku, ktorý sa chcete naučiť je výborným zdrojom na rozširovanie slovnej zásoby, ustálených fráz ale aj hláskovania slov, ktoré vnímavajú do podvedomia.te cez “zrakový kanál” a tým sa vám dostávajú do podvedomia a uľahčuje sa tým písanie v danom jazyku. 

Najlepšie je začať čítať nejakú knihu, ktorú ste predtým čítali v roodnom jazyku a tea rozumiete obsahu. 

Text si rozdeľte na menšie časti. Každú časť si najskôr prečítajte ako celok, skúste porozumieť obsahu.

Podčiarnite alebo si vypíšte slová, ktorým nerozumiete a opakujú sa. Vyhľadajte si ich v slovníku alebo v texte knihy v rodnom jazyku (dobrým pomocníkom  sú knižky v dvojjazyčných verziách, kde na jednej strane knihy je text v cudzom jazyku a na druhej v rodnom jazyku).          

Opakovane si prečítajte text potichu a potom nahlas. 

Great books help you understand, and they help you feel understood. 

 

Nájdite si tútora na čítanie, ktorému môžete text prečítať, aby skontroloval vašu výslovnosť a skúste mu v krátkosti aj prerozprávať obsah prečítaného textu vlastnými slovami. 

Čítaniu sa môžete ľahko venovať aj pricestovaní do práce, školy, ak nie ste šofér :), pri čakaní na niečo, skrátka v “prázdnych požieračoch času”. 

Zvoliť si môžete klasickú knihu alebo e-knihu, ktorú máte stále poruke vo svojom telefóne.  

Jazykový tútor na čítanie

Stiahnite si e-book na čítanie 

“Najlepším účinkom každej knihy je to, že pobáda čitateľa na vlastnú aktivitu.”

Thomas Carlyle

About the author

Jazykovevzdelavanie.sk je portál pre tých, ktorých jazyky bavia, venujú sa im pracovne alebo ako koníčku.

Comments

Comments are closed.