NAJ JŠ 2020

 

1. FÁZA NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV

 

 Termín: od 25. 11. 2019 do 15. 2. 2020  UKONČENÉ

Návrh môže zaslať cez formulár nižšie:

 • majiteľ jazykovej školy
 • vedenie JŠ
 • lektor JŠ
 • študent alebo bývalý študent JŠ
 • fanúšik JŠ
 • organizátor

Podmienky:

 • navrhovaná JŠ musí aktívne existovať minimálne 2 roky
 • hodnotenie neberie do úvahy počet vyučovaných jazykov a lektorov a zameranie jazykovky (napr. či je to detská JŠ, JŠ pre dospelých a pod.)
 • ak má jazyková škola sieť škôl do hlavnej fázy Hlasovanie môžu byť nominované max. 3 pobočky

Hodnotenie kandidátov berie do úvahy:

 • kto poslal návrh: 1 – 10 bodov
 • počet návrhov tej istej jazykovky: 1 – 10 bodov / 1 návrh
 • akreditácie jazykovky: 10 bodov / 1 akreditácia
 • licencie jazykovky: 5 bodov / 1 licencia
 • UĽO rating: 0 – 10 bodov

Z navrhnutých kandidátov budú vybraté jazykové školy, ktoré postúpia do hlavnej fázy ocenenia Hlasovanie.

Nominované jazykové školy budú uverejnené na tejto stránke cca koncom marca. Hlasovanie za nominované jazykové školy bude prebiehať od 1. apríla do 19. septembra 2020.

formulár pre zaslanie návrhu už nie je k dispozícii

 

2. HLAVNÁ FÁZA – HLASOVANIE

 

Termín

 • 1. apríl až 19. september 2020 do 19:00 hod.

 

Výsledky

Hlasovanie pozostáva z dvoch meradiel a to:

 • meradlo v rámci krajov: 1.- 3. miesto
 • celoslovenské meradlo: 1. – 3. miesto

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke a jazykové školy obdržia o ich uverejnení infomail.

 

Výhry

A. celoslovenské meradlo

 • víťazná JŠ získa:
  • diplom
  • jazykové produkty (beletria, publikácie, pomôcky) v hodnote 350 EUR
  • 100 ks malých darčekov s logom ocenenia a školy pre svojich študentov
  • foto-video shot
  • bezplatnú analýzu JŠ v hodnote 300 EUR
  • ročné ProGroup členstvo
  • ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ročné ProGroup členstvo; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

B. krajské meradlo

 • 1. miesta: eDiplomy; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

 

OCENENIE NAJ JŠ