ŤUKNI 2024

📝📝📝

VETVY:

Konvalinka: pre deti a mládeż do 19 rokov (ZŠ, SŠ)

Orgován: pre dospelých

TERMÍNY

》 prihlasovanie pre obe vetvy: do 19. 10. 2023

》zaslanie poviedok pre obe vetvy: 24. – 31. január 2024

ŤUKNI Konvalunka:

》realizácia PK: február 2024

》realizácia FK: marec 2024

》realizácia MK: 1. – 15. máj 2024

ŤUKNI Orgován:

》jednokolový, marec 2024