KONTAKT

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

Odpovede v priebehu 3 – 21 dní.

 

 

 

PREDMET | SUBJECT KONTAKTY | CONTACT DETAILS
HEAD OFFICE jazykove(at)gmail.com
ialf(at)ialf.org
ČLENSTVO V IALF | MEMBERSHIP IN IALF membership(at)ialf.org
PROJEKTY | PROJECTS
Aktívne počas priebehu krajských kôl – Jazykový kvet
Banskobystrický jazykovebb(at)gmail.com
Bratislavský jazykoveba(at)gmail.com
Košický jazykoveke(at)gmail.com
Nitriansky jazykovenr(at)gmail.com
Prešovský jazykovepo(at)gmail.com
Trenčiansky jazykovetn(at)gmail.com
Trnavský jazykovett(at)gmail,.com
Žilinský jazykoveza(at)gmail.com
KOORDINÁTORI A AMBASÁDORI tu | in here

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516