nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Nepočítateľné podstatné mená a ich nepravidelností v angličtine

Koncept počítateľnosti a nepočítateľnosti sa v slovenskom jazyku nevyskytuje. Prvýkrát sme sa s ním pravdepodobne stretli až na prvých hodinách anglického jazyka na 2. stupni. Napriek tomu existuje stále veľa diskutabilných situácií, pri ktorých si možno nie sme istí, či ide o počítateľné alebo nepočítateľné podstatné meno. Tento článok ponúka základný prehľad o tomto jave.

KTORÉ PODSTATNÉ MENÁ SÚ NEPOČÍTATEĽNÉ?

Väčšina nepočítateľných podstatných mien sú slová, ktoré spadajú do týchto kategórií:

 • tekutiny (water)
 • plyny (air)
 • abstraktné myšlienky (motivation)
 • prášky a zrná (sand, rice)
 • masové podstatné mená (hair)
 • prírodné úkazy (snow)
 • stavy žitia (stress)
 • pocity (happiness)

GRAMATIKA NEPOČÍTATEĽNÝCH PODSTATNÝCH MIEN

 • Keďže sú tieto podstatné mená nepočítateľné, na vyjadrenie množstva používame otázku How much…? How much milk do you need?
 • Majú vždy iba jednotné číslo, čiže používame pri ich This is. This is water.
 • Na vyjadrenie množstva použijeme slovo a lot of alebo (not) much. They bought much rice.
 • Na vyjadrenie konkrétneho množstva sa používajú slová, ktoré sa nazývajú containers – napríklad a piece of information, a cup of water a pod. (článok o containers je tiež na stránke).

NEPRAVIDELNÉ NEPOČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Niektoré nepočítateľné podstatné mená môžu byť aj počítateľné, záleží na kontexte. Uvedieme si zopár príkladov:

 • My room in this house is very big. (V tomto prípade je izba počítateľná, lebo sa myslí izba ako miestnosť.)
 • There isn´t much room in this place. (V tomto prípade je room priestor a ten je nepočítateľný.)

 • There is a hair in my coffee. (V tomto prípade sa myslí vlas ako jedna časť veľkého celku.)
 • She has got a lot of hair. (V tomto prípade sa myslia vlasy ako celok.)

 • She studies business at university. (V tomto prípade je biznis ako odbor, je nepočítateľný.)
 • They are planning to start a new business. (V tomto prípade je biznis myslený ako podnik a ten je počítateľný.)

Ďalšie príklady:

light – svetlo ako svietidlo (počítateľné) vs. svetlo ako zdroj žiarenia (nepočítateľné)

paper – papier ako predmet, na ktorý píšeme (počítateľné) vs. papier ako materiál (nepočítateľné)

wood – drevo v zmysle kúsok dreva (počítateľné) vs. drevo ako materiál (nepočítateľné)

time – čas ako určitá chvíľa (počítateľné) vs. čas ako kontinuum (nepočítateľné)

work – práca ako konkrétna úloha (počítateľné) vs. práca ako zamestnanie/povolanie (nepočítateľné)

cheese – syr v zmysle určitý druh syra (počítateľné) vs. syr ako masa/jedlo (nepočítateľné) – tento prípad platí aj pre ďalšie jedlá a nápoje, ako sú ryby, polievky, káva, čaj a iné

love – láska ako vyjadrenie pre miláčika, zlatíčko (počítateľné) vs. láska ako cit (nepočítateľné)

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies