Online čitáreň

Vitajte!

  • Autori sú v regáloch podľa priezviska A>Z.
  • Dielka sú v jazyku, v akom je ich názov.
  • E-booky sú v pdf na stiahnutie. Ostatné sú online.

K = krátke, menej ako 50 str.

S = stredne dlhé, 51 až 200 str.

D = dlhé, viac ako 200 str.

 

📚 AAA

 

Alighieri Dante

 

Andersen Hans Christian

 

Andrejev Leonid Nikolajevič

 

Austen Jane

 

📚 BBB

 

Balzac Honore de

 

Barca Pedro Calderón de la

 

Bécquer Gustavo Adolfo

  • Romantic Legends of Spain e-book S

 

Brontë Emily Jane

 

Bulgakov Michail Afanasievič

 

Bunin Ivan Alexejevič

 

📚 CCC

 

Cervantes y Saavedra Miguel de

 

📚 ČČČ

 

Čechov Anton Pavlovič

 

📚 DDD

 

Defoe Daniel

 

Dickens Charles

 

Dobšinský Pavol Emanuel

 

Dostojevskij Fiodor Michajlovič

 

📚 FFF

 

Fitzgerald Francis Scott Key

 

Flaubert Gustave

 

Fontaine Jean de la

  • 6 fables de La Fontaine e-book K

 

📚 GGG

 

Goethe Johann Wolfgang von

 

Gogoľ Nikolaj Vasilievič

 

Grimm bratia

 

📚 HHH

 

Hemingway Ernest

  • The Old Man and the Sea e-book S

 

Hranko Martin

 

📚 JJJ

 

Jesenský Janko

 

📚 KKK

 

Kafka Franz

 

📚 LLL

 

Lermontov Michail Jurievič

 

London Jack

  • The Call of the Wild e-book S

 

📚 MMM

 

Matuška Janko

 

Melville Herman

 

Molíère

 

📚 NNN

 

Nietzsche Friedrich Wilhelm

 

📚 PPP

 

Platonov Andrej

 

Poe Edgar Alan

 

Puškin Alexander Sergejevič

 

📚 SSS

 

Stevenson Robert Louis

 

📚 TTT

 

Tolstoj Lev Nikolajevič

 

Twain Mark

 

📚 VVV

 

Verne Jules

 

📚 WWW

 

Wells Herbert George

 

Wilde Oscar

 

E-booky

Výzva Čítame

Články