Online čitáreň


Vitajte!

 

  • Autori sú v regáloch podľa priezviska A>Z.
  • Dielka sú v jazyku, v akom je ich názov.
  • E-booky sú v pdf na stiahnutie. Ostatné sú online.

K = krátke, menej ako 50 str.

S = stredne dlhé, 51 až 200 str.

D = dlhé, viac ako 200 str.


📚 AAA

 

Alighieri Dante


Amor Pita (Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein)


Andersen Hans Christian


Andrejev Leonid Nikolajevič


Austen Jane


📚 BBB


Balzac Honore de


Barca Pedro Calderón de la


Bazán y de la Rúa-Figueroa Emilia Pardo


Bécquer Gustavo Adolfo

  • Romantic Legends of Spain e-book S

Brontë Emily Jane


Bulgakov Michail Afanasievič


Bunin Ivan Alexejevič


Burnett Frances Eliza Hodgson


📚 CCC


Cervantes y Saavedra Miguel de

 

📚 ČČČ


Čapek Karel a Josef


Čechov Anton Pavlovič


📚 DDD


Defoe Daniel


Dickens Charles


Dobšinský Pavol Emanuel


Dostojevskij Fiodor Michajlovič


📚 FFF


Fitzgerald Francis Scott Key


Flaubert Gustave


Fontaine Jean de la

  • 6 fables de La Fontaine e-book K

📚 GGG


Galdós Benito María de los Dolores Pérez


Goethe Johann Wolfgang von


Gogoľ Nikolaj Vasilievič


Grimm bratia


📚 HHH


Hemingway Ernest

  • The Old Man and the Sea e-book S

Hranko Martin


📚 JJJ


Jesenský Janko


📚 KKK


Kafka Franz


Kipling Rudyard


Kráľ Janko


📚 LLL


Lermontov Michail Jurievič


London Jack

  • The Call of the Wild e-book S

📚 MMM

Martí José


Matuška Janko


Melville Herman


Molíère


📚 NNN


Nietzsche Friedrich Wilhelm


Nikolskaya Anna


📚 PPP


Platonov Andrej


Poe Edgar Alan


Puškin Alexander Sergejevič


📚 SSS


Stevenson Robert Louis


📚 TTT


Tolstoj Lev Nikolajevič


Twain Mark


📚 VVV


Vazov Ivan


Verne Jules


📚 WWW


Wells Herbert George


Wilde Oscar


Wodehouse Sir Pelham Grenville  


E-booky