Ocenenie Jazykové ESO

💎💎💎

projekte

Jazykové ESOARR je celoslovenský projekt pre tých, ktorí (sa) radi učia a spoznávajú jazyky, tvoria a aj prekážky pri tom boria.

Na každom ročníku môže získať titul “Jazykové eso” jeden žiak / študent a jeden učiteľ. 

Podmienky zapojenia sa

  • Študemti – ak si žiak / študent a chceš zapojiť seba alebo svojho učiteľa jazykov 》čítaj tu
  • Učitelia – ak ste učiteľ a chcete zapojiť seba alebo svojich žiakov, študentov 》čítajte tu

ŠTUDENTI

Rád, rada skúmaš a učíš sa jazyky – slovenčinu, angličtinu, taliančinu, skrátka hocijaký jazyk? 

Zapájaš sa do jazykových súťaží a aktivít?

Más skvelého učiteľa jazyka (ov)?

Získaj titul Jazykové eso alebo navrhni svojho učiteľa!

Podmienky

  1. Zaregistruj seba a/lebo svojho učiteľa jazyka/ov do projektu Jazykové eso – viď nižšie. 
  2. Zosumarizuj podklady svojich jazykových aktivít a činností. Aby si bol zaradený do hodnotenia je potrebné, aby si mal/a z každej oblasti E. S. O. min. jednu aktivitu. Akceptované aktivity sa uverejňujú na ročníkovej stránke.

V kategórii Študent môže na ESO navrhnúť kandidáta učiteľ, študent sám seba a organizátor.

》UČITELIA

Radi učíte jazyky – slovenčinu, angličtinu, taliančinu, skrátka hocijaký jazyk? 

Zapájate sa so žiakmi, študentami do jazykových aktivít, realizujete jazykové aktivity?

Získajte titul Jazykové eso!

Podmienky

  1. Zaregistrujte seba a/lebo svojich šikovných žiakov, študentov do projektu Jazykové eso – viď nižšie.
  2. Zosumarizujte podklady svojich jazykových aktivít a činností. Aby ste boli zaradení do hodnotenia je potrebné, aby ste mali z každej oblasti E. S. O. min. jednu aktivitu. Akceptované aktivity sa uvádzajú na ročníkovej stránke.

V kategórii Učiteľ môže na ESO navrhnúť kandidáta učiteľ sám seba/kolega/škola, študent a organizátor.

Ročníky

Aktuálny: 2024

2021 2020

Zaevidovanie podujatia do ESA