nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Rody v španielčine

 

V predošlom článku sme si hovorili o piatich “polienkach” pri učení sa španielčiny. Dnes sa pozrieme v skratke na rody podstatných mien.

V španielčine sú gramatické rody mužský a ženský. Na rozoznanie rodu slúžia určité pravidlá, ktoré majú výnimky ;).

Väčšina podstatných mien (los nombres), ktoré končia na:

-o je mužského rodu, napr.:

pueblo – dedina

amigo – priateľ

libro – kniha

-a je ženského rodu, napr.:

ventana – okno

amiga – priateľka

mesa – stôl

Výnimky, napr.:

día, sistema, agua sú mužského rodu

foto je ženského rodu

Pri podstatnych menách, ktoré končia na -e alebo spoluhlásku vieme rod podľa členov, preto je najlepšie osvojovať si podstatné mená automaticky hneď s členom, napr.:

a) estudiante – či ide o študenta alebo študemtku vieme podľa člena, ktorý je použitý: la estudiante – študentka, el estudiante – študent

rod vieme podľa člena aj pri iných slovách: la leche – mlieko, el cocheauto, la noche – noc

b) la flor – kvet, el pan – chlieb, el lápiz – ceruzka

Ak hovoríme o skupine ľudí, zvierat, v ktorej je mix oboch rodov, používame mužský rod.

Neutrálny rod sa vyjadruje slovami esto – toto, eso – to, aquello – tamto, lo – to, ono (puedes decirmelo – môžeš mi to povedať).

 

Prídavné mená v španielčine

Chat skratky

Aké jazyky by sme mali ovládať