KVET Tranzistor

KVET Tranzistor je medzinárodná jazykovo-umelecká súťaž pre deti, mládež a dospelých v rozhlasových hrách.

Niekoľko vzorov, čo je rozhlasová hra nájdete tu.

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

A. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

TÍNEDŽERI (T) – do 15 rokov, žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl

MLÁDEŽ (M) – 16 – 20 rokov, študenti stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl

B. JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • španielčina (ŠJ)
 • francúzština (FJ)
 • nemčina (NJ)

C. VETVY

 • tímová hra (TH) – hru nahovoria dvaja až šiesti účinkujúci

D. TYP TVORBY

 • Vlastná tvorba (VT)
 • Prevzatá tvorba (PT) – vyberom od autorov pre daný ročník

II. PROPOZÍCIE

a) Trvanie hry:

 • minimálne trvanie: 5 minút
 • maximálne trvanie: 20 minút

b) Téma:

 • Vlastná tvorba: ľubovoľná téma
 • Prevzatá tvorba: ktorékoľvek pôvodné dielo vybraného autora (t. j. pre kat. SLJ od slovenského autora; pre kat. ŠJ od špan. autora …), nemusí ísť o dramatické dielo, môžete si napr. o poviedku prepísať na hru

c) Zaslanie hry

Hru je potrebné poslať do 25. novembra podľa inštrukcií.

Inštrukcie ku zaslaniu hry sú uverejnené tu.

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE A POSTUPOVÝ KĽÚČ

KOLÁ SÚŤAŽE

Regionálne Postupové kolá (RPK)

 • Termíny: prijímanie hier do 25. 11.
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni: západoslovenský región (BA, NR, TT kraj), stredoslovenský región (BB, TN, ZA kraj) a východoslovenský región (KE, PO kraj)
 • Postupový kľúč: v každej hlavnej kategórii, t. j. Tínedžeri a Mládež, môžu postúpiť z regiónu do celoslovenského Finálového kola minimálne 0 a maximálne 30 (tridsať) hier na základe rozhodnutia poroty
 • Výstupy: e-certifikát účastníka Tranzistoru, radosť z tvorenia, precvičovanie jazyka, e-knižka.

Celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále)

 • Termín realizácie: december – január
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni: celoslovenské kolo (SR).
 • Výstupy: e-diplomy, radosť z tvorenia a prínosu pre seba, prvé miesta vecné ceny

Medzinárodné kolo (MK / IR)

Realizuje sa v prípade uverejnenia na ročníkovej stránke.

 • Termín realizácie: stanovený po FK
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni medzinárodne kolo, na ktoré postupujú víťazi z FK v zúčastnených krajinách, podmienkou realizácie je, že v danej kategórii musia byť súťažiaci min. z dvoch krajín
 • Výstupy: e-diplomy, radosť z tvorenia a prínosu pre seba, prvé miesta e-ceny

IV. ZÁVER

Vložné do projektu sa uvádza v prihláške na príslušný ročník a v prípade neúčasti sa nevracia.

Prihlásením sa do Tranzistora záujemca potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi a bude akceptovať aj prípadne zmeny vyplynuvšie z realizácie súťaže a oznámené organizátorom na ročníkovej webovej stránke Tranzistora.

Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.