KVET Tranzistor

KVET Tranzistor je medzinárodná jazykovo-umelecká súťaž pre deti, mládež a dospelých v rozhlasových hrách.

Niekoľko vzorov, čo je rozhlasová hra nájdete tu.

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

A. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 • ZŠ – žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl
 • SŠ – študenti stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl
 • Rodinný tranzistor  – deti + rodičia, dospelí súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia

B. JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • španielčina (ŠJ)

C. VETVY

 • monohra (MH) – hru nahovorí jeden účinkujúci
 • tímová hra (TH) – hru nahovoria dvaja a viac účinkujúcich

D. TYP TVORBY

 • Vlastná tvorba (VT)
 • Prevzatá tvorba (PT) – vyberom od autorov pre daný ročník

II. PROPOZÍCIE

a) Trvanie hry:

 • minimálne trvanie: 5 minút
 • maximálne trvanie: 20 minút

b) Téma:

 • Vlastná tvorba: ľubovoľná téma
 • Prevzatá tvorba: ktorékoľvek dielo vybraného autora z určených, t. j. nemusí ísť o dramatické dielo, môžete si napr. poviedku prepísať na hru

c) Zaslanie hry

Inštrukcie ku zaslaniu hry obdržia prihlásení účastníci v pozvánke na Postupové kolo.

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE A POSTUPOVÝ KĽÚČ

KOLÁ SÚŤAŽE

Regionálne Postupové kolá (RPK)

 • Termíny: prijímanie hier do 25. 11.
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni: západoslovenský región (BA, NR, TT kraj), stredoslovenský región (BB, TN, ZA kraj) a východoslovenský región (KE, PO kraj)
 • Postupový kľúč: v každej hlavnej kategórii, t. j. ZŠ, SŠ a Rodinný tranzistor môžu postúpiť z regiónu do celoslovenského Finálového kola minimálne 0 a maximálne 3 (tri) hry na základe rozhodnutia poroty
 • Výstupy: e-certifikát účastník Tranzistoru, radosť z tvorenia, precvičovanie jazyka, e-knižka.

Celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále)

 • Termín realizácie: december – január
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni: celoslovenské kolo (SR).
 • Výstupy: e-diplomy, radosť z tvorenia a prínosu pre seba, prvé miesta vecné ceny

Medzinárodné kolo (MK / IR)

 • Termín realizácie: stanovený po FK
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni medzinárodne kolo, na ktoré postupujú víťazi z FK v zúčastnených krajinách
 • Výstupy: e-diplomy, radosť z tvorenia a prínosu pre seba, prvé miesta e-ceny

IV. ZÁVER

Vložné do projektu sa uvádza v prihláške na príslušný ročník a v prípade neúčasti sa nevracia.

Prihlásením sa do Tranzistora záujemca potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi a bude akceptovať aj prípadne zmeny vyplynuvšie z realizácie súťaže a oznámené organizátorom na ročníkovej webovej stránke Tranzistora.

Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.