nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Hra Spojitosť

Táto hra je zameraná na precvičovanie slovnej zásoby. Je možné použiť ju pre rôzne jazyky.

Čo potrebujeme? – priestor na vytvorenie kruhu

Ako na to?

Postavte / sadnite si s deťmi do kruhu.

Vypustite  prvé slovo. Dieťa, ktoré sedí po vašej ľavej ruke sa snaží nadviazať slovom, ktoré sa mu vybavilo ako prvé v súvislosti s vaším slovom.

Napr. torta > oslava > narodeniny > darček …

Deti vždy nadväzujú na slovo, ktoré počuli ako posledné. Mali by reagovať spontánne. Kto nevie nadviazať, vypadáva.