ONLINE kurz francúzštiny (Skype, WhatsApp, Hangouts)

individuálne * podľa dohody * vlastné tempo

Cena: 180,00€

 

Kedy môžem začať študovať?

  • Kedykoľvek podľa vzájomnej dohody. Hodiny prebiehajú v pondelok – piatok.

 

Aký je rozsah kurzu?

  • Kurz má 10 hodín.

 

Úroveň jazyka v kurze?

  • možná od A2 až po C1

 

Čo tento kurz zahŕňa?

Hodiny sú vedené vo francúzskom jazyku a sú zamerané na konverzáciu, rozširovanie slovnej zásoby a upevnenie si gramatických štruktúr.

Na hodinách sa veľa pracuje s aktualitami z jednotlivých frankofónnych krajín. Študent si doma prečíta článok alebo si pozrie video a naštuduje si slovnú zásobu, ktoré mu budú vopred zaslané.

Na hodine sa potom venujeme konverzácii a prípadným otázkam zo strany študenta.

Možnosť zamerať kurz na konkrétnu oblasť –  obchodná francúzština, právo, medzinárodné vzťahy atď..

 

Lektor kurzu?

  • Mgr. Mária Klimešová

 

<< späť