piatok, 24 mája, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA

Dráma – na scénu prosím

Dráma je literárny druh, ktorý je založený na dianí, obsahom sú hrané príbehy. Text môže byť vo verši alebo v próze.

Dráma je najkomplexnejší literárny druh Je spojením textu (scenára) a neverbálnych jazykových prostriedkov (pohyb, gestá a pod.), zvukových prostriedkov a rôznych javiskových predmetov, rekvizít, dekorácií.

Vonkajšia kompozícia drámy

  • dejstvá
  • výstupy

Vnútorná kompozícia drámy

  • úvod/expozícia
  • zápletka/kolízia
  • vyvrcholenie/kríza
  • obrat/peripetia
  • rozuzlenie/katastrofa

Dramatické žánre

Komédia

– dramatický žáner s veselým a humorným obsahom, pracuje so slovnou a situačnou komikou – s humorom, satirou, iróniou

Tragédia

– dramatický útvar s konfliktom, ktorý sa spravidla končí smrťou hrdinu alebo viacerých postáv

Činohra

– dramatický žáner, v ktorom je závažný konflikt, ale väčšinou sa nekončí tragicky – smrťou, dá sa vyriešiť aj inak; prelína sa v ňom tragédia a komédia

Fraška

– komediálny dramatický útvar založený na situačnej a drsnej karikatúrnej komike a hyperbole

Veselohra

– komický dramatický útvar, označenie pre novodobú komédiu

Gag (z angl. – improvizácia, žartovná vložka) 

– malý humorný dramatický útvar založený na improvizácii a nečakanom, prekvapujúcom komickom nápade

Muzikál

– hybridný žáner, ktorý využíva hovorené slovo, spev, hudbu a tanec, striedajú sa v ňom dialógy a spievané časti

Opera

– hudobno-dramatické dielo, v ktorom sa spája dramatický text s hudbou

Opereta

– dramatický útvar, v ktorom sa strieda hovorený a spievaný text

Melodráma

– hudobno-dramatický útvar, v ktorom je hovorený text sprevádzaný hudbou, má sentimentálne ladenie a zvýšenú emocionálnosť

Rozhlasová hra

– dramatický útvar určený pre rozhlasovú realizáciu, okrem hovoreného textu využíva aj zvukové prostriedky, ktoré vytvárajú zdanie reálneho prostredia

Rým

Príbeh o slečne Epike