piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Sloveso MAY

Je máj a vonku už rozvoniavajú kvety, stromy, kríky a dnes sa pozrieme na kúsok anglickej gramatiky. In May learn may :).

May je modálne sloveso.

Aké sú základné vlastnosti modálnych slovies?

 • vo všetkých osobách jednotného aj množného čísla majú rovnaký tvar: I may, you may, s/he may, it may, we may, they may
 • zápor tvoríme pridaním “not” : He may not come.
 • otázku tvoríme prehodením slovosledu = modálne sloveso dáme pred osobu: May I close the door?
 • sloveso, ktoré za nimi nasleduje je v tvare bez “to”: you may go, they may open
 • netvoria priebehové tvary:  mayingcanning a pod.

MAYZDVORILÁ ŽIADOSŤ

may preložíme ako smieť

Použijeme ho, skôr vo formálnej angličtine, ak chceme zdvorilo niekoho o niečo požiadať:

 • May I have a word with you?
 • May I open the window?
 • May I ask you something?

MAY – PRAVDEPODOBNOSŤ

May môžeme použiť v hovorovom štýe na označenie pravdepodobnosti a prekladáme ho ako možno:

 • I may go with you there. – Možno tam s tebou pôjdem.
 • Luc may be surprised. – Luc bude možno prekvapená.

MAY – DOVOLENIE / ZÁKAZ

May používame aj na to, aby sme udelili dovolenie / povolenie:

 • Any person may apply to join the course.

May not používame, aby sme niekomu odmietli niečo povoliť:

 •  Visitors may not use their mobile phones in the museum.

MAY – PRIANIE

Pomocou may môžeme vyjadriť priania:

 • May she get better.
 • May they are happy.

MAY vs. BE ALLOWED TO

Be allowed to vyjadruje, že povolenie vôbec nezávisí na hovoriacom, či poslucháčovi. Je dané nezávisle na účastníkov debaty:

 • May we come in, please? – Dovolíte nám vstúpiť?
 • Are we allowed to come in? – Je to dovolené? / ako to je podľa pravidiel, predpisov?

May v iných časoch

Ak potrebujeme may použiť v inom čase, použijeme jeho opis, ktorý je:

to be allowed to

Be allowed to znamená „mať dovolené“.

V minulom čase má tvar: was/were allowed to

 • When he was a teenager, he wasn’t allowed to go out after 11 p. m.. – Keď bol tínedžer, nemal dovolené chodiť von po 11tej večer.

V budúcom čase má tvar: will be allowed to

Tvorenie slov v angličtine

Nepočítateľné podst. mená v angličtine