nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Town vs City

TOWN

Slovíčko town používame, keď hovoríme o meste. Mesto je väčšie ako dedina.

Je to počítateľné podstatné meno. Používa sa s rôznymi členmi a predložkami, napr.:

  • I live in a small town.
  • The town that we visited last week was nice.
  • Liz went to a town I have never heard about.
  • I would like to visit ten towns in summer.

Na Slovensku sú town mestá ako Martin, Skalica, Zvolen, Komárno, Poprad, a pod.

VILLAGE

Village = dedina, čiže obec zvyčajne s menšou rozlohou a počtom obyvateľov ako mesto. Má vidiecke prostredie a menšiu vybavenosť – nebýva tam obchodné centrum, veľa škòl, nemocnica, atď..

Na Slovensku sú village dediny ako Králiky, Dobrá, Nové Sady, Hrabušice, Podhájska …

CITY

Slovíčko city používame, ak hovoríme o veľkomeste. Za veľkomesto sa považuje mesto s viac ako stotisíc obyvateľmi.

Tak ako town aj city je počítateľné podstatné meno, ktoré sa používa s určitým aj neurčitým členom.

Výrazy so slovom town/city

  • capital city – hlavné mesto
  • the town / city of … – the city of London / Tokyo / Buenos Aires … the town of Vichy / Fontaine / Trenčín …
  •  town / city centre – centrum mesta

Say and Tell

Each and Every