Súbor s tabuľkou antoným v španielčine.

Úroveň jazyka: elemental

Formát: pdf súbor na stiahnutie pre osobnú potrebu, 4 strany

Článok ku súboru