Obrázok so slovíčkami na tému Zima plus cvičenia so slovíčkami.

Jazyková verzia: angličtina

Úroveň jazyka: začiatočníci

Formát: A4, pdf súbor na vytlačenie pre osobnú potrebu, 2 strany