štvrtok, 23 mája, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Slangové slová vo francúzštine

Učiť sa slovnú zásobu cudzieho jazyka je jedná vec, ale učiť sa aj slovnú zásobu, ktorá sa používa v bežnej komunikácii v nárečovej podobe je vec druhá. Mnohokrát sa stane, že sa musíme naučiť ako keby úplne nové slová, pretože podobnosti by sme hľadali ťažko.

Slang je veľmi živá zložka jazyka, ktorá sa veľmi intenzívne mení a neustále sa rozvíja. V slovenskom jazyku sa v tejto dobe rozmohlo poslovenčovanie anglických slov. V tomto článku sa však budeme upierať na francúzske slangové slová, ktoré sa k anglickému slangu ani nepriblížia.

1. la bouffe (strava)

La “bouffe” má spojitosť so stravou/jedlom. Ak je vo Francúzsku niečo la “malbouffe”, znamená to, že je to jedlo, ktoré je zlé pre tvoje zdravie.

La bouffe est meilleure dans ce restaurant.

2. le dodo (spáč)

Toto podstatné meno odkazuje na dieťa, ktoré by malo ísť spať. Odkazuje na jeho hajanie, búvanie a spánok.

C’est l’heure d’aller faire dodo les enfants!

3. le fric, le pognon, la thune, l’oseille (peniaze)

Všetky tieto slová znamenajú peniaze/prachy.

J’ai besoin de fric pour partir en voyage.

4. un truc, un machin, un bidule (niečo/vec)

Tieto slová sa používajú na pomenovanie veci/niečoho, čomu nevieme prísť na meno.

Mais c’est quoi ce truc?

5. la flotte (dážď)

Slovo opisuje vytrvalý/neutíchajúci dážď.

Il va y avoir de la flotte toute la journée!

6. une cuite (opica)

Ide o stav, ak vypijeme príliš veľa alkoholu a na druhý deň máte tento stav.

Hier, j’ai pris une cuite à son anniversaire.

7. la trouille (strach)

Toto slovo sa používa na vyjadrenie niečoho, čoho sa bojíme.

J’ai la trouille des araignées!

8. la teuf (oslava)

Ide o pomenovanie nejakého sviatka, bujarej oslavy.

J’ai fait la teuf toute la nuit!

9. le boulot, le taf (práca)

Oba termíny predstavujú pomenovanie práce/roboty.

J’ai beaucoup de boulot aujourd’hui!

10. une boîte ou boite (nouvelle orthographe) (firma)

Tento výraz sa používa na označenie spoločnosti/firmy.

Tu travailles dans quelle boîte?

Ktorý slangový výraz sa vám najviac páči? Chceli by ste ďalší článok na francúzske slangy?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Ospravedlnenie po francúzsky

51 francúzskych fráz v škole

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1