štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Pridanie koncoviek v angličtine ku slovám končiacim na -ll, -y

Ako pridávame koncovky k slovám, ktoré končia dvojitým „-ll“?

Pred pridaním prípony, ktorá začína na spoluhlásku, napr. -ment, -ly, -ful, vypustíme zo slov, ktoré sa končia dvojitým ll, koncové l, napr.:

  • skill -> skil + ful -> skilful
  • chill -> chil + ly -> chilly

Ako pridávame prípony ku slovám, ktoré končia na „-y“?

Keď pridávame prípony ku slovám, ktoré sa končia na spoluhlásku plus -y, zmeníme koncové y na i, napr.:

  • pretty: prettier, prettiest
  • beauty: beautiful
  • happy: heppiness

Toto pravidlo sa používa aj pri slovesách končiacich na -y, keď k nim pridávame -s, –ed, napr.:

  • deny: denies, denied
  • apply: applies, applied

Tvorenie slov v angličtine >>