NAJ JŠ 2021

Výsledky NAJ JŠ SR 2021


Článok o výsledkoch ocenenia


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

1. miesto: JŠ Progres, Zvolen, 170B

2. miesto: Easy School, Banská Bystrica, 110B

3. miesto: RK Universa, Banská Bystrica, 100B


BRATISLAVSKÝ KRAJ

1. miesto: ŠJŠ Palisády, Bratislava, 2060B

2. miesto: Eurotrend21, Bratislava, 200B

3. miesto: The Bridge, Bratislava, 101B


KOŠICKÝ KRAJ

1. miesto: ŠjŠ, Košice, 1200B

2. miesto: Vista, Košice, 370B

3. miesto: Family, Trebišov, 180B


NITRIANSKY KRAJ

1. miesto: Language Planet, Nitra, 2640B

2. miesto: Helen Doron, Nitra, 580B

3. miesto: Vages, Nitra, 430B


PREŠOVSKÝ KRAJ

1. miesto: ICJ, Bardejov, 2350B

2. miesto: Helen Doron, Prešov, 1970B

3. miesto: Target, Poprad, 1100B


TRENČIANSKY KRAJ

1. miesto: JŠ 1. mája, Trenčín, 180B

2. miesto: English is Easy, Trenčín, 130B

3. miesto: BS School, Nová Dubnica, 100B


TRNAVSKÝ KRAJ

1. miesto: BrainyJAM, Trnava, 2440B

2. miesto: Helen Doron, Galanta, 2140B

3. miesto: Vallis, Trnava, 210B


ŽILINSKÝ KRAJ

1. miiesto: Akadémia vzdelávania, Čadca, 1200B

2. miesto: Viveus, Žilina, 280B

3. miesto: JŠ Veľká okružná, Žilina, 210B


CELOSLOVENSKÉ MERADLO

1. miiesto: Language Planet, Nitra, 2640B

2. miesto: BrainyJAM, Trnava, 2440B

3. miesto: ICJ, Bardejov, 2350B


Blahoželáme k umiestneniam!

22. 9. 2921: Jazykovkám sme odoslali infomail s výsledkami a postupne budeme kontaktovať individuálne tie, ktoré sa umiestnili na 1. – 3. mieste.

~~~~~~

Hlasovanie je ukončené. Výsledky onedlho.

~~~~~~

Hlasovať môžete cez formulár nižšie pod nominovanými jazykovými školami. Jeden hlasujúci môže poslať jednej JŠ jeden hlas.

Jazykové školy nominované na ocenenie NAJ JŠ 2021

Kraje sú zoradené abecedne vzostupne.

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

1. RK Universa, Banská Bystrica

2. JŠ Progres, Zvolen

3. Move Ahead, Banská Bystrica

4. Magica Academy, Banská Bystrica

5. Easy School, Banská Bystrica

BRATISLAVSKÝ KRAJ

6. ŠJŠ Palisády, Bratislava

7. Eurotrend21, Bratislava

8. Lukra, Bratislava

9. The Bridge, Bratislava

KOŠICKÝ KRAJ

10. Vista, Košice

11. ŠjŠ, Košice

12. Reboli, Košice

13. Inštitút európskych jazykov, Michalovce

14. Family, Trebišov

NITRIANSKY KRAJ

15. Prima, Levice

16. Vages, Nitra

17. Language Planet, Nitra

18. Helen Doron, Nitra

19. E-ku Inštitút, Nitra

PREŠOVSKÝ KRAJ

20. Helen Doron, Prešov

21. Target, Poprad

22. ICJ, Bardejov

23. JŠ Plzenská, Prešov

TRENČIANSKY KRAJ

24. English is Easy, Trenčín

25. JŠ 1. mája, Trenčín

26. BS School, Nová Dubnica

27. Laremia, Prievidza

TRNAVSKÝ KRAJ

28. Brainy Jam, Trnava

29. Vallis, Trnava

30. Helen Doron, Galanta

31. Skypers, Piešťany

ŽILINSKÝ KRAJ

32. Akadémia vzdelávania, Čadca

33. JŠ Veľká okružná, Žilina

34. Globe, Čadca

35. Viveus, Žilina


°°°°°° Hlasovací formulár už nie je k dispozícii. Hlasovanie skončilo 19. 9. 2021 o 19:00 hod.


1. FÁZA NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV – UKONČENÁ

Termín: od 8. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Návrh môže zaslať cez formulár nižšie:

 • majiteľ jazykovej školy
 • vedenie JŠ
 • lektor JŠ
 • študent alebo bývalý študent JŠ
 • fanúšik JŠ
 • organizátor
 

Podmienky:

 • navrhovaná JŠ musí aktívne existovať minimálne 2 roky
 • hodnotenie neberie do úvahy počet vyučovaných jazykov a lektorov a zameranie jazykovky (napr. či je to detská JŠ, JŠ pre dospelých a pod.)
 • ak má jazyková škola sieť škôl do hlavnej fázy Hlasovanie môžu byť nominované max. 3 pobočky
 

Hodnotenie kandidátov berie do úvahy:

 • kto poslal návrh: 1 – 10 bodov
 • počet návrhov tej istej jazykovky: 1 – 10 bodov / 1 návrh
 • akreditácie jazykovky: 10 bodov / 1 akreditácia
 • licencie jazykovky: 5 bodov / 1 licencia
 • UĽO rating: 0 – 10 bodov
 

Z navrhnutých kandidátov budú vybraté jazykové školy, ktoré postúpia do hlavnej fázy ocenenia Hlasovanie.

Nominované jazykové školy budú uverejnené na tejto stránke cca koncom marca. Hlasovanie za nominované jazykové školy bude prebiehať od 1. apríla do 19. septembra 2021.

 

2. HLAVNÁ FÁZA – HLASOVANIE –  ukončené

 

Termín

 • 1. apríl až 19. september 2021 do 19:00 hod.
 

Výsledky

Hlasovanie pozostáva z dvoch meradiel a to:

 • meradlo v rámci krajov: 1.- 3. miesto
 • celoslovenské meradlo: 1. – 3. miesto
 

V Hlasovaní sa mení oproti predošlým ročníkom ocenenia systém hlasovania a pomer hodnotenia. Výsledné hodnotenie pozostáva 50% z hodnotenia poroty a 50% zo zaslaných hlasov.

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke a jazykové školy obdržia o ich uverejnení infomail.

 

Výhry

A. celoslovenské meradlo

 • víťazná JŠ získa:
  • eDiplom/diplom
  • 10x odmeny podľa vlastného výberu
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku 8 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

B. krajské meradlo

 • 1. miesta: eDiplomy; ponuku 6 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku 3 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 

OCENENIE NAJ JŠ