piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Emócie sú často nástrojom, na ktoré sa veľmi ťažko hľadajú slová. No ak ich správne ovládneme, a zároveň ovládame aj dostatočne daný jazyk, vieme sa vyjadriť vhodne a pohotovo. A ak s tým máme problém, inšpiráciou by mohol byť práve tento článok.

V tomto článku sa dočítate o 15 pokročilých frázach, ktoré môžete použiť na vyjadrenie radosti, smútku, nervozity či strachu. Daná fráza je preložená do slovenského jazyka (aj keď preklad nie je doslovný) a v rámci významu je použitá vo vzorovej vete.

1. Flying high – veľmi šťastný

He’s flying high after the successful project.

2. Pumped up – veľmi nadšený z niečoho

She’s pumped up for her first competition this weekend.

3. Fool´s paradise – vyjadrenie situácie, keď je niekto šťastný, pretože daný problém ignoruje alebo si neuvedomuje jeho existenciu

You have been living in fool’s paradise since you started paying bills.

4. Be down in the dumps – cítiť sa nešťastný alebo neveriaci

They always feel down in the dumps when they go back to school.

5. Be at the end of your rope (americká angličtina); Be at the end of your tether (britská angličtina) – cítiť sa veľmi rozrušený zo situácie, z ktorej dlhodobo niet úniku

Jack is at the end of his rope after looking for a job for months.

6. Grief-stricken – cítiť sa extrémne smutný

After her partner died in a car accident, she was left grief-stricken.

7. Bite someone’s head off – odpovedať niekomu s “nervami”

You just asked one question and your dad bit your head off.

8. Black mood – byť iritovaný, nazlostený alebo deprimovaný

We are scared to ask for a day off as our boss is in a black mood whole week.

9. Drive up the wall – nahnevať alebo iritovať niekoho

Their constant whispering drove me up the wall, so I decided to leave.

10. Have/get/feel butterflies in your stomach – cítiť motýle v bruchu (byť nadšený a nervózny z niečoho/niekoho dôležitého)

Dave is going to have the first meeting with his crush, so he is feeling butterflies in his stomach.

11. Afraid of your own shadow – báť sa vlastného tieňa (byť veľmi vystrašený)

After watching that movie he became afraid of his own shadow.

12. Petrified of – “prikovaný” na mieste, zamrznutý (od strachu sa nehnúci)

In the “Harry Potter” series, Ron Weasley is petrified of spiders.

13. Feel out of it – necítiť sa vo svojej koži

He just woke up from a nightmare and felt out of it.

14. Puzzle over – lámať si hlavu nad niečím (rozmýšľať dlho nad niečím)

We puzzled over the exam for a few days,

15. Ambivalent about – byť rozporuplný (myslieť na dve rozdielne veci súčasne)

She’s ambivalent about loving him or hating him – he is so complicated person.

Máte aj vy nejaké frázy, ktoré v zápale nejakej emócie používate?

Podeľte sa s nami o ne, prípadne si ich všetky vypíšte, rozdeľte podľa typu emócií a vytvárajte si emočné glosáre 🙂

Ďalšie články:

Výslovnosť anglického ex-

Zložené slová v angličtine

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Slangové výrazy vo francúzštine