štvrtok, 23 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Porqué, por qué, porque

Jedným z javov v španielčine, ktorý zvykne domotať hlavičku učiaceho sa sú práve verzie porqué, por qué a porque.

Pozrime sa na ne detailnejšie.

PORQUÉ

Je mužské podstatné meno, ktoré je ekvivalentom príčiny a dôvodu a je napísané s prízvukom. Ide o podstatné meno, preto je pred ním zvyčajne člen alebo iný určujúci prvok:

  • Todo tiene su porqué (= su causa o su motivo / svoju príčinu alebo motív).

Tak ako iné podstatné mená (los sustantivos) má množné číslo:

  • Hay que decir los porqués de este cambio en nuestro plan.

POR QUÉ

Ide o výraz, ktorý sa používa v opytovacích a zvolacích vetách – prečo.

  • ¿Por qué no viniste la semana pasada a la escuela?
  • No comprendo por qué lees este libro.
  • ¡Por qué plazas más bonitas pasamos!

PORQUE

Je to neprízvučná spojka, a preto je napísaná bez prízvuku. Môže byť použitá ako:

1) Príčinná spojka uvádzajúca vedľajšie vety, ktoré vyjadrujú príčinu – pretože. V takom prípade ju možno nahradiť frázami s tiež príčinnou hodnotou, napríklad:

  • No fui al cine porque no tenía ganas (= ya que no tenía ganas).
  • La ocupación no es total, porque quedan plazas libres (= puesto que quedan plazas libres).

2) Používa sa tiež pre odpovede na otázky prečo:

  • —¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas.