nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Who, who, who alias vzťažné zámená

 

Vzťažné zámená (Relative Pronouns) sú zámená, ktoré sa na niekoho alebo niečo vzťahujú, majú k niekomu alebo niečomu vzťah.

Kto je niekto?

Niekto je človek, napr. man, girl, teacher, dancer, Juliet, Tim, lady, child, etc.

A kto je niečo?

– Niečo je predmet, vec, miesto zvieratko, činnosť, jav, napr. book, t-shirt, keys, dog, swan, hockey, snowing, laughting, shop, school, etc.

Dnes sa pozrieme na tieto vzťažné zámená:

who, which, that, where

WHO používame s ľuďmi.

I met a famius dancer who we saw at the theatre last weekend.

The man who is drinking tea is her uncle.

I met someone who looks like you.

WHICH použivame s vecami, javmi, aktivitami.

The tree which I planted when I was a kid is tall and beautiful.

Never buy any shoes which aren’t comfortable from the first moment.

THAT môžeme použiť niekým aj s niečím, je neformálnejšie.

The bag that I’ve just bought is unique.

WHERE používame s miestom.

The company, where she works, produces furniture.

 

Compound Nouns

Písanie veľkých písmen v angličtine

Milujeme jazykolamy