NAJ JŠ 2022


1. FÁZA NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV

Termín: od 8. 1. 2022 do 15. 2. 2022 OTVORENÁ

Návrh môže zaslať cez formulár nižšie:

 • majiteľ jazykovej školy
 • vedenie JŠ
 • lektor JŠ
 • študent alebo bývalý študent JŠ
 • fanúšik JŠ
 • organizátor

Podmienky:

 • navrhovaná JŠ musí aktívne existovať minimálne 2 roky
 • hodnotenie neberie do úvahy počet vyučovaných jazykov a lektorov a zameranie jazykovky (napr. či je to detská JŠ, JŠ pre dospelých a pod.)
 • ak má jazyková škola sieť škôl do hlavnej fázy Hlasovanie môžu byť nominované max. 3 pobočky


Hodnotenie kandidátov berie do úvahy:

 • kto poslal návrh: 1 – 10 bodov
 • počet návrhov tej istej jazykovky: 1 – 10 bodov / 1 návrh
 • akreditácie jazykovky: 10 bodov / 1 akreditácia
 • licencie jazykovky: 5 bodov / 1 licencia
 • UĽO rating: 0 – 10 bodov

Z navrhnutých kandidátov budú vybraté jazykové školy, ktoré postúpia do hlavnej fázy ocenenia Hlasovanie.

Nominované jazykové školy budú uverejnené na tejto stránke cca koncom marca. Hlasovanie za nominované jazykové školy bude prebiehať od 1. apríla do 19. septembra 2022.

🏆🏆🏆

2. HLAVNÁ FÁZA – HLASOVANIE


Termín

 • 1. apríl až 19. september 2022 do 19:00 hod.

Výsledky

Hlasovanie pozostáva z dvoch meradiel a to:

 • meradlo v rámci krajov: 1.- 3. miesto
 • celoslovenské meradlo: 1. – 3. miesto

Výsledné hodnotenie pozostáva 50% z hodnotenia poroty a 50% zo zaslaných hlasov.

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke a jazykové školy obdržia o ich uverejnení infomail.

Výhry

A. celoslovenské meradlo

 • víťazná JŠ získa:
  • eDiplom/diplom
  • 10x odmeny podľa vlastného výberu
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku 8 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

B. krajské meradlo

 • 1. miesta: eDiplomy; ponuku 6 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať
 • 2. a 3. miesto: eDiplomy; ponuku 3 bonusov, z ktorých si môže škola vybrať

<< O ocenení NAJ JŠ

Najnovšie články: