štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Podobnosť je pomocníčka

 

Nedávno sme publikovali článok o tom, akými rôznymi spôsobmi môžeme vo francúzštine vyjadriť, že niečo je veľmi dobre.

Väčšina z nás sa učí (alebo hovorí) ako prvý cudzí jazyk angličtinu a vždy, keď už vieme jeden jazyk, každý ďalší je ľahší, pretože sme už objavili metódu, ktorou nám osvojovanie si jazykov ide (a vôbec to nemusí byť nejaká oficiálna metóda, ale môže – najlepšie je nájsť si tú svoju cestu) a môžeme využívať skvelú pomocníčku podobnosť.

Pozrime sa na ilustračný obrázok ku článku o 94 vyjadreniach veľmi dobre vo francúzštine, toto je on:

Ak viete čo to po anglicky, vidíte na obrázku slová, ktorým rozumiete, aj keď neovládate a neucíte sa francúzštinu – hmm, vlastne práve ste sa z nej naučili niekoľko slov 🙂. A pritom angličtina je germánsky jazyk a francúzština románsky – len jazyky si casto medzi sebou “požičiavajú” slová.

Tu máme pomocníčku podobnosť na jednom obrazku: