sobota, 13 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Nestrať prácu – vzdelávaj sa!


Autorka článku: PaedDr. Kristína Paľová, VISTA jayzková škola

Jazyková škola Vista vzdeláva široké spektrum klientov rôznych vekových kategórii. Fenomén pandémie priniesol značnú globalizáciu rôznych biznis odvetví, čo spôsobilo, že záujem strednej generácie o učenie sa anglického jazyka v porovnaní s inými rokmi vzrástol. Aj táto generácia sa stretáva s anglickým jazykom na bežnej báze. Hovoríme najmä o manažéroch a vedúcich pracovníkoch, ktorí denne spracovávajú a čítajú správy svojich nadriadených, často krát z iných krajín, práve v anglickom jazyku. Do bežnej slovnej zásoby sa dostali slová ako report, meeting, online call, evaluation, target a mnoho iných, ktoré sú súčasťou dennej biznis komunikácie. Samozrejme tento jav tu bol už dávno, pred pandémiou, no práve tá, prenikanie anglických slov zrýchlila. Veľa biznisov sa prenieslo do online sveta a často na lekciách počúvame:

„Dnes som mal meeting s našim CEO, je z Rakúska ”, alebo, „Zajtra idem na kongres, je to celé v angličtine” a pod.

Mnohí zamestnanci a pracujúci sa rozhodli pracovať na rozvoji svojich jazykových kompetenciách. Do určitej miery práve im pomohol projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa, ktorý okrem iných kurzov pomohol finančne zastrešiť uchádzačom aj jazykové vzdelávanie. Dovolíme si tvrdiť, že takmer dve tretiny študentov našej jazykovej školy v rámci tohto národného projektu spadalo do vekovej kategórie 35-55 rokov.

Sledovať študentov počas vzdelávacieho procesu je obohacujúcim zážitkom aj pre lektorov samých. Študenti majú veľa odhodlania, chuti a nasadenia do učenia sa, najčastejšie do anglickej komunikácie! Práve vďaka kurzom získali nie len nové jazykové zručnosti, ale aj potrebné jazykové sebavedomie. Pre lektora je najväčšou odmenou študent, ktorý nemá strach komunikovať. Stratila sa vyhýbavosť komunikácii a nejeden študent prišiel zo súkromnej dovolenky či pracovnej cesty nadšený z komunikácie, ktorú zažil v reálnych podmienkach. Navyše získali koníček, ktorému zostali verní aj po ukončení projektu a rozhodli sa pokračovať v jazykovom vzdelávaní. Nesmierne nás teší tento záujem o jazykové kurzy a veríme, že na hodinách budeme mať príležitosť stretávať študentov, ktorí jazyk nielen potrebujú pre svoju prácu, ale chcú realizovať aj svoje túžby po jazykovom vzdelávaní.

Znalosť jazyka nám otvára možnosti v rámci všeobecného vzdelania, sprostredkovania tohto vzdelania našim deťom, cestovania a práce. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom!