nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Mudrc – Yes / No Questions


Hra je určená pre začiatočníkov v jazyku a je zameraná na precvičenie slovíčok a Yes/No questions.

Na hru potrebujeme:

  • pracovné listy s obrázkami podľa témy, napr. domáce zvieratá a so 6-10 otázkami yes/no
  • pastelky, perá

Poďme na hru:

1) Ďeťom rozdáme pracovné listy.

2) Dávame deťom inštrukcie na prácu s obrázkami, napr. colour the cat brown / circle the cat.

3) Potom si deti čítajú otázky a vyznačia svoje odpovede (čo si myslia, ako to je), napr. Can cats see at night? – Yes, they can.

4) Deťom odhalíme postupne jednotlivé odpovede. Za každú uhádnutú odpoveď dostanú hviezdičku (môžu si ju zapísať na pracovný list sami, alebo im ju dáme pečiatkou, či nálepkou).

Zošit s pracovnými listami na túto aktivitu si môžete objednať tu.

Ďalšie hry nájdete tu.