piatok, 01 marca, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Používanie čiarky v angličtine

Čiarka je taká maličká, že si ju niekedy nevšímame, ale môže zmeniť význam celej vety.

Let’s eat grandma!

Let’s eat, grandma!

Čiarke v slovenčine sme sa už venovali v predošlých článkoch. Dnas sa pozrieme na jej anglickú verziu.

V angličtine je čiarka najčastejším interpunkčným znamienkom, ktoré sa používa:

1] na oddelenie prvkov v zozname troch alebo viacerých položiek

Napr.:

  • They bought onions, broccoli, tomatoes, and cucumbers.

2] na oddelenie zameniteľných prídavných mien

  • Liz is a capable, intelligent girl. – v tejto vete môžeme vymeniť poradie prídavných mien = Liz is an intelligent, capable girl.

Pri prídavných menách, ktorých poradie nemôžeme zameniť, sa čiarka nepoužíva, napr.:

  • It is a favourite summer market. – nepovieme summer favourite market

3] vo vetách pred spojkami na oddelenie samostatných viet

Medzi takéto spojky patria: and, but, for, nor, yet, or, so

  • Adam loves reading, so he spends much time at the library.
  • We wanted to go to the cinema, but it was closed.

4] pri priamej reči

a) Ak sa informácia o tom, kto hovorí, nachádza pred priamou rečou, použijeme čiarku pred prvou úvodzovkou, napr.:

  • Tom replied, ‘See you on Friday.’

b) Ak informácia o tom, kto hovorí, nasleduje po priamej reči, použijeme čiarku na konci, podľa britskej angličtiny by mala ísť do úvodzoviek, napr.:

  • This dress is terrible,’ she said.